Πανελλήνιο Προπτυχιακό Συνέδριο Φιλοσοφίας

- Advertisement -

Με πρωτοβουλία της φιλοσοφικής ομάδας Gavagai και των εξωτερικών συνεργάτιδών του, διοργανώνεται το 3ο Πανελλήνιο Προπτυχιακό Συνέδριο Φιλοσοφίας.

- Advertisement -

 

Το συνέδριο έχει ως βασικό στόχο την επικοινωνία μεταξύ διαφορετικών κλάδων και παραδόσεων της φιλοσοφίας, όπως και την ανάδειξη της έρευνας που διεξάγεται εντός και εκτός πανεπιστημίου. Για αυτό το λόγο, το συνέδριο απευθύνεται όχι μόνο σε προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες, αλλά και σε νέους/ες ερευνητές/τριες εκτός πανεπιστημιακού χώρου, αλλά και σε μαθητές/τριες που θέλουν να αναδείξουν το ενδιαφέρον τους για το αντικείμενο.

Το συνέδριο είναι ανοιχτό σε θεματικές από όλους τους κλάδους της φιλοσοφίας (Πολιτική Φιλοσοφία, Ιστορία της Φιλοσοφίας, Φιλοσοφία της Επιστήμης, κ.τ.λ.). Γίνονται δεκτές περιλήψεις που σχετίζονται με τις Τέχνες και οποιονδήποτε επιστημονικό κλάδο (ανθρωπιστικών σπουδών, μηχανικών και τεχνολογικών επιστημών, επιστημών της ζωής και της ιατρικής, φυσικών επιστημών, οικονομικών και κοινωνικών επιστημών και διοίκησης, κ.τ.λ.) στο βαθμό που αυτές σχετίζονται με τη Φιλοσοφία.

​Προθεσμία υποβολής περιλήψεων η Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018

Στοιχεία για τη συμμετοχή στο συνέδριο και περιλήψεις​:

1. .Η ομιλία μπορεί να είναι ατομική ή συλλογική.

2. Οι ομιλητές/τριες που θα λάβουν μέρος μπορούν να ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες:
i. Προπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες (έως και ένα εξάμηνο μετά το πέρας των σπουδών τους).
ii. Ανεξάρτητοι/ες ερευνητές/τριες. (που να μην είναι σε κάποιο πανεπιστημιακό πρόγραμμα).
iii. Μαθητές/τριες.

3. Αριθμός λέξεων περίληψης:

Α: Ομιλίες
Το επιθυμητό όριο είναι 400 λέξεις (χωρίς να προσμετρούνται σε αυτές οι λέξεις της υποχρεωτικής βιβλιογραφίας).
Β: Στρογγυλές τράπεζες (προτεινόμενα άτομα: 4)
Το επιθυμητό όριο είναι 250 λέξεις για τις ατομικές περιλήψεις και 600 λέξεις για τη συλλογική (χωρίς να προσμετρούνται σε αυτές οι λέξεις της υποχρεωτικής βιβλιογραφίας). Για τις στρογγυλές τράπεζες θα πρέπει να σταλούν τόσο οι ατομικές περιλήψεις, όσο και η συλλογική.

4. Μορφή αρχείου:
​Το αρχείο των περιλήψεων πρέπει να ανέβει στην ηλεκτρονική φόρμα σε μορφή .doc. Σε περίπτωση διαφορετικού προγράμματος ή υπολογιστή, παρακαλούμε να κάνετε Save As… και να επιλέξετε τη μορφή Word 97-2004 Document (.doc) και όχι (.docx).

5. Προτεινόμενη μορφή με βιβλιογραφία: βλέπε το αντίστοιχο αρχείο.

6. Η γλώσσα του συνεδρίου είναι η ελληνική.

7. Ο μέγιστος χρόνος που θα διατεθεί για την παρουσίαση των εργασιών είναι 30 λεπτά (ο προτεινόμενος χρόνος είναι 20 λεπτά για την εισήγηση και 10 λεπτά συζήτησης), και 2 ώρες για τις στρογγυλές τράπεζες (προτεινόμενος χρόνος για 4 άτομα, 30 λεπτά για κάθε ομιλητή). Σε κάθε περίπτωση, κάθε ομιλητής/τρια μπορεί να διαχειριστεί το χρόνο όπως επιθυμεί.

8. Δεν υπάρχει ηλικιακό όριο συμμετοχής εφόσον πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια.

 

- Advertisement -