Ο Εμπορικός Σύλλογος Ναυπλίου: Xειρόγραφες εγγραφές στα ΔΙΕΚ Ναυπλίου

- Advertisement -

Ο Εμπορικός Σύλλογος Ναυπλίου μετά από απόφαση του ΔΣ με πρακτικό 284/17-9-2018, ενημερώνει όσους ενδιαφέρονται για τις χειρόγραφες εγγραφές στα ΔΙΕΚ Ναυπλίου ως ακολούθως:

 

- Advertisement -

 

Σπούδασε Τουριστικά στο Δημόσιο ΙΕΚ Ναυπλίου

 Διανύουμε την τελευταία εβδομάδα χειρόγραφων εγγραφών. Στα Δημόσια ΙΕΚ λειτουργεί τμήμα Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας.

Για τις σπουδές στα τουριστικά επαγγέλματα απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Απολυτήριο Λυκείου

2. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

  1. Αίτηση εγγραφής  από  ΔΙΕΚ Ναυπλίου

Τα Δημόσια ΙΕΚ εφοδιάζουν τις τουριστικές επιχειρήσεις με άριστα καταρτισμένους επαγγελματίες, τόσο σε θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο. Στόχο της εκπαίδευσης αποτελεί κάθε τουριστική επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους, να διαθέτει εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας.

Αιτήσεις εγγραφής έως 28/09/2018

Πληροφορίες : κ. Αντωνοπούλου Δώρα

Τηλ. επικοινωνίας: 2752096184

ΕΚ ΤΟΥ ΔΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΒΕΡΔΕΛΗΣ                                                    Ε. ΑΣΠΙΩΤΗ

 

- Advertisement -

________________