Δημοτικό Συμβούλιο με 31 θέματα την Τετάρτη στο Άργος

- Advertisement -

Αυτή την Τετάρτη 26 του μήνα, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Οδός Καποδιστρίου αριθ. 9 – ισόγειο) και ώρα 20:30, θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Σώματος, με 31 θέματα προς συζήτηση κι αποφάσεις στην ημερήσια διάταξη.

- Advertisement -

 

Τα κυριότερα θέματα είναι:

Θέματα Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών:

 1. Περί αναθεωρήσεως ενοποιημένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Άργους – Μυκηνών οικονομικού έτους 2018 – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
 2. Περί τροποποιήσεως προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Άργους – Μυκηνών» – εισηγητής ο κ. Β. Τζαβέλλας.
 3. Περί εγκρίσεως της μελέτης: «Υπηρεσίες φύλαξης δημοτικών κτηρίων και εγκαταστάσεων Δήμου Άργους – Μυκηνών» – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
 4. Περί οικονομικής ενισχύσεως του Αθλητικού Συλλόγου «ΘΥΕΛΛΑ ΣΚΑΦΙΔΑΚΙΟΥ» – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.
 5. Περί συνδιοργανώσεως από το Δήμο Άργους – Μυκηνών και του Σωματείου Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Triskelion του διεθνούς αγώνα ακριβείας κλασικών αυτοκινήτων με την ονομασία «Tour du Paloponnese» – εισηγητής ο κ. Γ. Αθανασόπουλος.

 

Θέματα Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών:

 1. Επί του υπ’ αριθ. Πρωτ. 4229/721/9-1-2018 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αργολίδας με θέμα: «Έγκριση ορίων κατοικημένης περιοχής Άργους» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
 2. Περί εκτελέσεως του έργου: «Διαμόρφωση κοινοχρήστου χώρου στη συμβολή των οδών Σιμιτζοπούλου και Βλάση στο Άργος» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
 3. Περί εκτελέσεως του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Κουτσοποδίου 2018 – 2019» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
 4. Περί εκτελέσεως του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Λέρνας 2018 – 2019» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.
 5. Περί εκτελέσεως του έργου: «Οδοποιία Δ.Ε. Νέας Κιου 2018 – 2019» – εισηγήτρια η κ. Μ. Λαθουράκη.

 

Θέματα Δ/νσης Δόμησης:

 1. Περί κατεδαφίσεως επικίνδυνου και ετοιμόρροπου κτίσματος επί της οδού Πέτρου Μαρίνου αριθ. 15 Ο.Τ. 27 στο Άργος – εισηγητής ο κ. Γ. Κοκοτός.
 2. Περί παραχωρήσεως σε κοινή χρήση τμήματος οικοπέδου στον οικισμό Μύλων – εισηγητής ο κ. Γ. Κοκοτός.
 3. Περί απομάκρυνσης και διαχείρισης των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων από περιοχές ευθύνης του Δήμου Άργους – Μυκηνών – εισηγητής ο κ. Γ. Κοκοτός.

 

Θέματα Δ/νσης Παιδικών Σταθμών:

 1. Λήψη αποφάσεως για την αποδοχή υποβολής πρότασης στο έργο με τίτλο «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/2017» – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.
 2. Περί εγκρίσεως της υπ’ αριθ. 234/2018 αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής “Περί τροποποιήσεως – συμπληρώσεως της υπ’ αριθ. 102/2018 Α.Δ.Σ. που αφορά τον καθορισμό ύψους τροφείων σχολικού έτους 2018-2019 και εφεξής, στις δομές της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών του Δήμου Άργους – Μυκηνών” – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.
 3. Περί εγκρίσεως νέων προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο του Ε.Π για τη Δράση “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” περιόδου 2018 – 2019 και καθορισμός ειδικοτήτων, για την εξυπηρέτηση αναγκών των Παιδικών Σταθμών – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.
 4. Περί προσδιορισμού χρόνου έναρξης λειτουργίας Βρεφικού Τμήματος – εισηγήτρια η κ. Μ. Κουργιαλά.

 

Τρέχοντα Θέματα:

 1. Επί του από 21-9-2018 εγγράφου του Δημοτικού Ωδείου με θέμα: «Εκπαιδευτικά προγράμματα στο Ωδείο» – εισηγήτρια η κ. Λ. Λιμνιούδη.
 2. Επί αιτήσεως της ΧΑΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ για χορήγηση – ανανέωση αδείας εγκατάστασης και χρήσης οικήματος επ’ αμοιβή εκδιδόμενου προσώπου – εισηγητής ο κ. Χ. Λυκίδης.
 3. Επί αιτήσεως της ΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ ΑΝΝΑΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ για χορήγηση – ανανέωση αδείας εγκατάστασης και χρήσης οικήματος επ’ αμοιβή εκδιδόμενου προσώπου – εισηγητής ο κ. Χ. Λυκίδης.

 

- Advertisement -