Σήμερα στο Άργος ανοιχτοί διαγωνισμοί για την ανάθεση έργων οδοποιϊας

- Advertisement -

Σήμερα το πρωϊ, στον Δήμο Άργους-Μυκηνών θα πραγματοποιηθούν ανοικτοί διαγωνισμοί για ανάθεση εκτέλεσης έργων που αφορούν αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος.

- Advertisement -

 

Πιο αναλυτικά:

α) Ο Δήμος Άργους-Μυκηνών προκειμένου να προχωρήσει σε ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος Δ.Ε. Άργους 2018-2019», θα πραγματοποιήσει ηλεκτρονική δημόσια κλήρωση μεταξύ των εγγεγραμμένων στο «Μητρώο μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών» (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Έργο: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος Δ.Ε. Άργους 2018-2019»

Προϋπολογισμός: 149.999,81 €

Κ.Α.:  30.7333.002

CPV: 45233141-9

Ημερομηνία κλήρωσης: 21/9/2018, ώρα 10:00 π.μ.

 

β) Ο Δήμος Άργους-Μυκηνών προκειμένου να προχωρήσει σε ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος Δ.Ε. Κουτσοποδίου, Λυρκείας, Μυκηνών και Αλέας 2018-2019», θα πραγματοποιήσει ηλεκτρονική δημόσια κλήρωση μεταξύ των εγγεγραμμένων στο «Μητρώο μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών» (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Έργο: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος Δ.Ε. Κουτσοποδίου, Λυρκείας, Μυκηνών και Αλέας 2018-2019»

Προϋπολογισμός: 149.999,81 €

Κ.Α.:  30.7333.011

CPV: 45233141-9

Ημερομηνία κλήρωσης: 21/9/2018, ώρα 10:30 π.μ.

 

γ) Ο Δήμος Άργους-Μυκηνών προκειμένου να προχωρήσει σε ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος Δ.Ε. Λέρνας, Νέας Κίου & Αχλαδοκάμπου 2018-2019», θα πραγματοποιήσει ηλεκτρονική δημόσια κλήρωση μεταξύ των εγγεγραμμένων στο «Μητρώο μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών» (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

Έργο: «Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος Δ.Ε. Λέρνας, Νέας Κίου & Αχλαδοκάμπου 2018-2019»

Προϋπολογισμός: 134.999,06 €

Κ.Α.:  30.7333.005

CPV: 45233141-9

Ημερομηνία κλήρωσης: 21/9/2018, ώρα 10:15 π.μ.

 

- Advertisement -