“Ο Δήμος Ναυπλιέων είναι σε επαγρύπνηση για το ζήτημα του στρατοπέδου”

- Advertisement -

“Διέλυσε κάθε υποψία κατά του Δήμου ο Δήμαρχος Ναυπλιέων Δημήτρης Κωστούρος αναφορικά με την διαδιδόμενη χρήση του χώρου του στρατοπέδου του ΚΕΜΧ, αν και εφ όσον αποφασιστεί η μη χρησιμοποίησή του για στρατιωτικές ανάγκες.”

- Advertisement -

 

Το παραπάνω τονίζεται σε ανακοίνωση του Δήμου Ναυπλιέων, σχετικά με το ζήτημα που έχει ανακύψει τις τελευταίες ώρες. Μάλιστα, στη συνεδρίση του Δ.Σ. της Δευτέρας, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης Χρ.Γραμματικόπουλος είχε θέσει το ερώτημα στον δήμαρχο, ο οποίος απάντησε οτι δεν έχει καμία ενημέρωση.

 Στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο ο δήμαρχος Ναυπλιέων απάντησε σε ερωτήσεις και ενημέρωσε σχετικά με τις φημολογίες για τη δημιουργία κέντρου προσφύγων στο ΚΕΜΧ Ναυπλίου.

Ο κ. Κωστούρος τόνισε μεταξύ άλλων ότι δεν υπάρχει κανένα επίσημο έγγραφο και καμία επίσημη πληροφορία προς τη Δημοτική Αρχή για κάτι τέτοιο. Το μόνο έγγραφο που υπάρχει αφορά τη λειτουργία του στρατοπέδου μέχρι 30/7/2019. Στην συνέχεια αναφέρθηκε στο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου και  διαβεβαίωσε ότι είναι τόσο ο ίδιος όσο και όλος ο μηχανισμός του Δήμου σε επαγρύπνηση γι αυτό το θέμα. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε o δήμαρχος: «ο Δήμος είναι σε ετοιμότητα για οτιδήποτε προκύψει προκειμένου να αποτρέψει με κάθε τρόπο μια εξέλιξη που θα είναι εις βάρος της πόλης μας και των δημοτών μας».

Επισυνάπτεται το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλιέων της 13ηςΦεβρουαρίου 2018:

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιέων συνήλθε στις 13-02-2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, σε Τακτική Συνεδρίαση, ύστερα από τη με αριθμό πρωτοκόλλου 2239/ 09-02-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και στους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010).
Διαπιστώθηκε απαρτία γιατί επί συνόλου τριάντα τριών (33)μελών, βρέθηκαν παρόντες είκοσι (20) και απόντες δέκα τρεις (13) , οι εξής:

Το Δημ.Συμβούλιο αποφασίζει Ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης , λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του.
Ακολούθως ο δήμαρχος ανέφερε τα εξής προτείνοντας την έκδοση σχετικού ψηφίσματος:
Η λειτουργία του ΚΕΜΧ Ναυπλίου μέχρι σήμερα αποτελεί γεγονός ιστορικής αξίας με επιρροή στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου.
Η τοπική κοινωνία του Ναυπλίου έχει αποδεχθεί, ενσωματώσει και βοηθήσει στη εύρυθμη λειτουργία του στρατοπέδου . Οι ανάγκες της άμυνας της χώρας και η οργάνωση του στρατού οδηγούν σε αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργείου σύμφωνα με τις οποίες οι νεοσύλλεκτοι δε θα παρουσιάζονται στα μέχρι τώρα Κέντρα Εκπαίδευσης του στρατού ξηράς ( 11 στρατόπεδα) αλλά σε στρατόπεδα Υποδοχής οπλιτών σε νησιά και παραμεθόριες περιοχές. Η απόφαση αυτή δεν αφορά μόνο το Κ.Ε.ΜΧ Ναυπλίου αλλά 11 στρατόπεδα.
Το ΚΕΜΧ θα συνεχίσει για κάποιο διάστημα να δέχεται για εκπαίδευση άλλες ειδικότητες. Σε περίπτωση που το υπουργείο αποφασίσει το κλείσιμο του Κ.Ε.Μ.Χ ζητούμε την άμεση δρομολόγηση της παραχώρησης του στρατοπέδου και του πεδίου βολής στο δήμο και στην τοπική κοινωνία.
Οι πιθανές χρήσεις είναι Διοικητικό πάρκο (Δήμος – περιφέρεια κ.α.), στέγαση υπηρεσιών (πυροσβεστική, ΔΕΗ κ.α.), εκπαίδευση, αθλητισμός, χώροι πρασίνου και αναψυχής κ.α.
Σε περίπτωση που η λειτουργία του στρατοπέδου υποβαθμιστεί στο επίπεδο που αυτή τη στιγμή λέγεται ότι θα υποβαθμιστεί, η παραχώρηση στο Δήμο είναι ΜΟΝΌΔΡΟΜΟΣ.
Απαιτούμε και μένουμε αμετακίνητοι σε αυτό που διεκδικούμε , γιατί το Ναύπλιο δικαιούται ειδική μεταχείριση , ως μοναδικός και ξεχωριστός τόπος και αυτό το αποδεικνύουμε καθημερινά.
Καλείται το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα από το Δήμαρχο και μετά από διαλογική συζήτηση όπως καταγράφηκε στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ομόφωνα
Αριθμός Απόφασης 47/2018
1. Την έκδοση του ακόλουθου ψηφίσματος με το οποίο διατρανώνεται η αντίθεση του Δήμου σε μία πιθανή υποβάθμιση του στρατοπέδου μέσω εκπαίδευσης άλλων ειδικοτήτων και εκφράζεται η βούληση για άμεση παραχώρηση όλων των χώρων του ΚΕΜΧ ,μεταξύ των οποίων και του πεδίου βολής στο Δ.Ναυπλιέων.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Η λειτουργία του ΚΕΜΧ Ναυπλίου μέχρι σήμερα αποτελεί γεγονός ιστορικής αξίας με επιρροή στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου.
Η τοπική κοινωνία του Ναυπλίου έχει αποδεχθεί , ενσωματώσει και βοηθήσει στη εύρυθμη λειτουργία του στρατοπέδου . Οι ανάγκες της άμυνας της χώρας και η οργάνωση του στρατού οδηγούν σε αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργείου σύμφωνα με τις οποίες οι νεοσύλλεκτοι δε θα παρουσιάζονται στα μέχρι τώρα Κέντρα Εκπαίδευσης του στρατού ξηράς ( 11 στρατόπεδα) αλλά σε στρατόπεδα Υποδοχής οπλιτών σε νησιά και παραμεθόριες περιοχές. Η απόφαση αυτή δεν αφορά μόνο το Κ.Ε.ΜΧ Ναυπλίου αλλά 11 στρατόπεδα.
Το ΚΕΜΧ θα συνεχίσει για κάποιο διάστημα να δέχεται για εκπαίδευση άλλες ειδικότητες.
Σε περίπτωση που το υπουργείο αποφασίσει το κλείσιμο του Κ.Ε.Μ.Χ ζητούμε την άμεση δρομολόγηση της παραχώρησης του στρατοπέδου και του πεδίου βολής στο Δήμο και στην τοπική κοινωνία.
Οι πιθανές χρήσεις είναι Διοικητικό πάρκο (Δήμος – περιφέρεια κ.α.), στέγαση υπηρεσιών (πυροσβεστική, ΔΕΗ κ.α.), εκπαίδευση, αθλητισμός, χώροι πρασίνου και αναψυχής κ.α.
Σε περίπτωση που η λειτουργία του στρατοπέδου υποβαθμιστεί στο επίπεδο που αυτή τη στιγμή λέγεται ότι θα υποβαθμιστεί, η παραχώρηση στο Δήμο είναι ΜΟΝΌΔΡΟΜΟΣ.
Για άλλες “χρήσεις” δεν αφήνουμε περιθώρια.
Απαιτούμε και μένουμε αμετακίνητοι σε αυτό που διεκδικούμε .Το Ναύπλιο δικαιούται ειδικής μεταχείρισης , ως μοναδικός και ξεχωριστός τόπος και αυτό αποδεικνύεται καθημερινά.
2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.

AΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΝΑΥΠΛΙΟ, 23 -2-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

- Advertisement -

________________