17.440,00 ευρώ για κοπή κι απομάκρυνση δένδρων της Δ.Ε. Ναυπλίου

- Advertisement -

Ο δήμαρχος Ναυπλιέων Δημ.Ι.Κωστούρος, σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού με τα κληροδοτήματα νόμου, καλεί τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου που αποτελούν τη διαχειριστική επιτροπή του κληροδοτήματος «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΝΤΟΛΕΩΝ», να προσέλθουν τη Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 19.15 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, σε τακτική συνεδρίαση.

- Advertisement -

 

Μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

-Περί διάθεσης πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας ‘Υγειονομική κοπή, απομάκρυνση και ταφή νεκρών δένδρων από πάρκα και κοινόχρηστους χώρους της ΔΕ Ναυπλίου’ ποσού € 17.440,60

 

- Advertisement -