Κλήρωση μεταξύ εργοληπτών δημοσίων έργων στον Δήμο Άργους-Μυκηνών

- Advertisement -

Ο Δήμος Άργους-Μυκηνών προκειμένου να προχωρήσει στην ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση χώρων για τη στέγαση νέου Τμήματος Βρεφικής Φροντίδας», θα πραγματοποιήσει ηλεκτρονική δημόσια κλήρωση μεταξύ των Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (κατηγορία εργασιών Οικοδομικά), οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον σχετικό κατάλογο εργοληπτών έτους 2018.

- Advertisement -

 

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μέσω του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ.), την Παρασκευή 14/9/2018 και ώρα 10.00 π.μ.

 

- Advertisement -

________________