Μέχρι 7 Δεκεμβρίου σε έκτακτη ανάγκη για τα σκουπίδια η Καλαμάτα

- Advertisement -

Παρατάθηκε μέχρι 7 Δεκεμβρίου η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο Δήμο Καλαμάτας, λόγω του προβλήματος διαχείρισης των απορριμμάτων στη Μαραθόλακκα.

- Advertisement -

 

Σχετικό αίτημα για νέα παράταση είχε υποβάλει ο Δήμος Καλαμάτας στις 7 Αυγούστου. Για τη νέα παράταση ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο, στην τελευταία συνεδρίασή του, ο δήμαρχος Παναγιώτης Νίκας, κατά τη συζήτηση για τη μίσθωση συμπληρωματικής έκτασης 3 στρεμμάτων στη Μαραθόλακκα, για την εναπόθεση των δεμάτων με το υπόλειμμα από τη διαχείριση, δίπλα ακριβώς από τον υφιστάμενο χώρο των 7 στρεμμάτων που μισθώθηκε πριν από 7 μήνες.

“Το υπόλειμμα προβλέπεται να πάει στην κεντρική διαχείριση”, είπε ο δήμαρχος και ανέφερε πως γίνονται συζητήσεις για να αναλάβει νωρίτερα από τους 10 μήνες η ΤΕΡΝΑ, την προσωρινή διαχείριση των απορριμμάτων.

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο κ. Νίκας παρατήρησε ότι αυτά που θα γίνουν με τα δέματα είναι εκείνα που λέει ο ΠΕΣΔΑ. Ανέφερε ότι για τη μεταφορά τους στην κεντρική διαχείριση θα πρέπει να πληρώσει η αναθέτουσα αρχή, η Περιφέρεια και ο ΦΟΔΣΑ.

Δήμος Οιχαλίας

Σήμερα 10 Σεπτεμβρίου, λήγει η δεύτερη συνεχόμενη παράταση που έχει δώσει η Περιφέρεια Πελοποννήσου, για την κήρυξη του Δήμου Οιχαλίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, “λόγω της επικίνδυνης ρύπανσης από τα συσσωρευμένα απορρίμματα με κίνδυνο τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον”.

Το πιο πιθανό είναι να δοθεί και τρίτη παράταση, καθώς το πρόβλημα με τα σκουπίδια εξακολουθεί να είναι σοβαρό, και η λύση της κεντρικής διαχείρισης με την ΤΕΡΝΑ καθυστερεί (ο Δήμος Οιχαλίας έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τις 20 Νοεμβρίου 2017).

 

- Advertisement -

________________