Τρίτη, 24 Μαΐου, 2022
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΔΙΕΚ Ναυπλίου: Μέχρι την Παρασκευή οι επιτυχόντες να κάνουν αίτηση εγγραφής

ΔΙΕΚ Ναυπλίου: Μέχρι την Παρασκευή οι επιτυχόντες να κάνουν αίτηση εγγραφής

Το IEK Ναυπλίου ενημερώνει τους επιτυχόντες υποψήφιους οτι πρέπει να προσέλθουν απαραιτήτως έως και την Παρασκευή 14-09-2018 μέχρι τις 20:00 μ.μ., στο ΔΙΕΚ  για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής.

Κατά την προσέλευσή τους στα κατά τόπους ΔΙΕΚ οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:
• Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.

• Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
• Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).
• Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου).
Ειδικά για όσους είναι στην κατηγορία των πολυτέκνων ή των τριτέκνων, λόγω επαναϋπολογισμού των μορίων τους, θα πρέπει να εκτυπώσουν εκ νέου την αίτησή τους!

 

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ