Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων στο ΔΙΕΚ Ναυπλίου

- Advertisement -

Μια απο τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο Δημόσιο ΙΕΚ Ναυπλίου είναι η: Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Marketing).

- Advertisement -

 

O απόφοιτος των ΙΕΚ ειδικότητας «Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Marketing)» με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, εφαρμόζει την επιστήμη και τις τεχνικές του Marketing για να υλοποιήσει αποτελεσματικά τα προγράμματα και τις αποφάσεις των ανωτέρων στελεχών που αναφέρονται στο σχεδιασμό και ανάπτυξη προϊόντων, στην προώθηση και προβολή τους καθώς και στην επιλογή και ανάπτυξη των δικτύων διανομής και διάθεσης των προϊόντων. Απασχολείται σε Τμήματα ή Διευθύνσεις της εμπορικής λειτουργίας, των επιχειρήσεων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα.

Τομείς Απασχόλησης
Το Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Μarketing) απασχολείται κατά κανόνα σε Τμήματα ή Διευθύνσεις της εμπορικής λειτουργίας, των επιχειρήσεων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και σε διαφημιστικές εταιρείες. Ειδικότερα, το Στέλεχος Εμπορίας, Διαφήμισης και Προώθησης Προϊόντων (Μarketing), μπορεί να εργαστεί είτε ως μισθωτός είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας σε:
– Εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις
– Εταιρείες παροχής υπηρεσιών (ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία, εταιρείες τηλεπικοινωνιών, νοσοκομεία, εκπαιδευτήρια, εταιρείες consulting, κ.ά.)
– Τράπεζες
– Δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς
– Μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς
– Διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες δημοσίων σχέσεων, ερευνών αγοράς και δημοσκοπήσεων
– Media shops
– Εφημερίδες και περιοδικά, ραδιόφωνο, τηλεόραση
– Εταιρείες web design και e-commerce Επαγγελματικά


Μαθήματα
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ , ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ MARKETING, ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΕΡΕΥΝΑ MARKETING, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ -ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ MARKETING ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ- ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ -ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΩΛHΣΕΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ MARKETING (MARKETING PLAN), ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ MARKETING , ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΜΕΣΟΥ MARKETINGΠΡΟΩΘΗΣΕΩΝ- ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ , ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΔΙΕΘΝΕΣ MARKETING, MARKETING ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ MARKETING, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ.

 

- Advertisement -

________________