Κυρώσεις σε τουριστικό πλοίο αναψυχής από το Λιμεναρχείο Ναυπλίου

- Advertisement -

Στο πλαίσιο προγραμματισμένων – στοχευμένων ελέγχων με σκοπό την αποτροπή –

καταστολή της παράνομης δραστηριοποίησης των τουριστικών πλοίων αναψυχής και κατόπιν συντονισμένων ενεργειών από κλιμάκιο στελεχών της Υπηρεσίας μας,

- Advertisement -

βεβαιώθηκε σήμερα 06-09-2018 στο λιμένα Ναυπλίου μία (01) παράβαση των διατάξεων του Ν. 4256/2014 σε ένα (01) επαγγελματικό τουριστικό πλοίο αναψυχής το οποίο τελούσε υπό το καθεστώς παράνομης ναύλωσης και επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες εκ του Νόμου διοικητικές κυρώσεις.

 

Εκ του Λιμεναρχείου Ναυπλίου

 

- Advertisement -