Κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση το νερό σε Μαλαντρένι και Σχινοχώρι λέει η Δ.Ε.Υ. ΑΡ-Μ

- Advertisement -

Με ανακοίνωσή της η ΔΕΥΑ Αργους-Μυκηνών, ενημερώνει οτι πρόσφατες εργαστηριακές αναλύσεις νερού που έγιναν σε Μαλαντρένι και Σχοινοχώρι έδειξαν πως η ποιότητά του είναι εντός των ορίων για ανθρώπινη κατανάλωση τόσο απο πλευράς ολικών κολοβακτηριδίων, όσο και απο πλευράς νιτρικών.

- Advertisement -

 

Οι δειγματοληψίες έγιναν στις 12/8, στο δε Μαλαντρένι στο καφενείο Καρούνη, στο δε Σχινοχώρι στο κοιμητήριο.

Αναφέρεται μεταξύ άλλων στο σχετικό έγγραφο που με τις αναλύσεις:

∆ΕΥΑ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ ΚΟΙΝΟ ΧΗΜΙΚΟ & ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΡΟΥ ΤΩΝ ∆ΕΥΑ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ & ∆ΕΥΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Πληροφορίες: Πατάτσης Γιώργος, Χημικός Μηχανικός ∆ΕΥΑΝ

Ημ/νία ∆ειγματοληψίας: 12/8/2018

Ημ/νία Έναρξης ∆ιεξαγωγής της Ανάλυσης: 12/8/2018

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τα αποτελέσματα των αναλύσεων του δείγματος είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322/ ΦΕΚ 3282 Β/19-9-2017, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, για την παράμετρο των Ολικών Κολοβακτηριοειδών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Τα αποτελέσματα των αναλύσεων του δείγματος είναι εντός των ορίων που καθορίζονται στην Υπουργική Απόφαση Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322/ ΦΕΚ 3282 Β/19-9-2017, που αφορά την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, για την παράμετρο των νιτρικών.

- Advertisement -
 

________________