Απόφαση αποκατάστασης του Αποστολοπούλειου Πνευματικού Κέντρου Τρίπολης

- Advertisement -

Στόχος της δημοτικής Αρχής είναι η ανάδειξη και ανανέωση του κτιρίου του Αποστολοπούλειου Πνευματικού Κέντρου Τρίπολης, με τον επανασχεδιασμό του εσωτερικού χώρου ώστε να διατηρείται η σημερινή του όψη, αλλά να αποκτά ασφαλή και σύγχρονη χρήση για το κοινό, αναβαθμίζοντας την ποιότητας της ζωής των πολιτών μας σε συνδυασμό με την παιδεία και τον πολιτισμό.

- Advertisement -

 

Τα παραπάνω αναφέρονται σε ανακοίνωση του Δήμου Τρίπολης, ο οποίος “αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει την Ειδική Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΑ κα. Ευγενία Φωτονιάτα για την απόφαση ένταξης της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Η συγκεκριμένη απόφαση δίνει τη δυνατότητα υλοποίησης έργων αποκατάστασης του Αποστολοπούλειου Πνευματικού κέντρου, προσδίδοντας έτσι την αισθητική και λειτουργική αξία που του αρμόζει”.

- Advertisement -

________________