Σε 9 δημοτικά σχολεία της Αρκαδίας “σχολικά γεύματα”

- Advertisement -

Το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» θα υλοποιηθεί και σε δημοτικά σχολεία της Αρκαδίας και θα διαρκεί ως τις 13.45 για τους μαθητές που δεν παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα.
Για τους μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» λήγει στις 14.00.

- Advertisement -

 

Το πρόγραμμα

08.00-08.15 15΄ Υποδοχή μαθητών
08.15-09:40 85΄ 1η διδακτική περίοδος
09:40-10:00 20΄ Διάλειμμα
10:00-11:30 90΄ 2η διδακτική περίοδος
11:30-11:45 15΄ Διάλειμμα
11:45-12:25 40΄ 5η διδακτική ώρα
12:25-12:35 10΄ Διάλειμμα
12.35-13:15 40΄ 6η διδακτική ώρα (Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος)
13.15-13.20 5΄ Μετάβαση μαθητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα σίτισης στην/στις αίθουσα/ες σίτισης
13.20-13.45 25΄ Σίτιση για τους μαθητές που δεν παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα και συμμετέχουν στο πρόγραμμα σίτησης «Σχολικά Γεύματα»
13.20-14.00 40΄ 1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος Σίτιση-χαλάρωση για τους μαθητές που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα
Όσον αφορά τα ολιγοθέσια σχολεία και ειδικότερα τα 1/θέσια, 2/θέσια και 3/θέσια και λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους, δίνεται στο σχολείο η δυνατότητα επιλογής του χρόνου εφαρμογής του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί στα παρακάτω σχολεία της Αρκαδίας:
1ο Δημοτικό Σχολείο Τρίπολης
3ο Δημοτικό Σχολείο Τρίπολης
5ο Δημοτικό Σχολείο Τρίπολης
6ο Δημοτικό Σχολείο Τρίπολης
7ο Δημοτικό Σχολείο Τρίπολης
8ο Δημοτικό Σχολείο Τρίπολης
10ο Δημοτικό Σχολείο Τρίπολης
Δημοτικό Σχολείο Νεστάνης
Δημοτικό Σχολείο Σταδίου Τεγέας

 

- Advertisement -

________________