Η αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων της Αργολίδας

- Advertisement -

Η απόφαση για την αναμοριοδότηση σχολικών μονάδων έχει σταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο κι αναμένεται να δημοσιευθεί σε ΦΕΚ.

- Advertisement -

 

Αφορά την επανακατάταξη από το σχολικό έτος 2018-2019 των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας σε 13 αξιολογικές κατηγορίες τις Α, Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ,Ζ,Η,Θ,Ι,ΙΑ,ΙΒ, και ΙΓ.

Για την Αργολίδα ισχύουν τα εξής:

ΚΕΣΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ -Α

0201010 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ -Α

0201020 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ -Α

0201060 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΕΠΑΝΟ -Β

0202010 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΠΟΥΣΟΥΛΟΠΟΥΛΕΙΟ -Α

0202015 ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΣΥΜΝΗ – ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ- Γ

0202020 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ -Α

0202030 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ -Α

0202031 4ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ- ΠΟΛΥΚΛΕΙΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΥΣ -Α

0202040 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ -Β

0203010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ -ΣΤ

0203020 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ -ΣΤ

0204010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ -Γ

0207010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙ -Β

0208010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ -Α

ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ -Α

0240010 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΥΣ -Α

0240020 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑ.Λ. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ -ΣΤ

0240030 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΛΙΟΥ -Α

0241001 ΕΕΕΕΚ ΑΡΓΟΣ – ΕΕΕΕΚ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ -Α

0251010 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ -Α

0251020 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ -Α

0251035 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ -Α

0252009 3ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ – ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ -Α

0252010 1ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ -Α

0252020 2ο ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ -Α

0252040 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ -Β

0253010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ -ΣΤ

0253020 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ – ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ -ΣΤ

0254010 ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ -Γ

SEK073 1ο ΕΚ ΑΡΓΟΥΣ -Α

- Advertisement -