Δήμος Μεσσήνης: Στη λύση υδατοδεξαμενών για αρδευτικές ανάγκες σε δυο περιοχές

- Advertisement -

Απομακρύνεται η προοπτική κατασκευής φραγμάτων για τις αρδευτικές ανάγκες στην Πλατανόβρυση Αριστομένη και στην Ελληνοεκκλησιά, καθώς οι γεωλογικές μελέτες έδειξαν ότι υπάρχουν ρήγματα στην περιοχή της πρώτης.

- Advertisement -

 

Την αποκάλυψη αυτή έκανε στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης ο δήμαρχος Γιώργος Τσώνης, απαντώντας σε ερώτηση συμβούλου, ο οποίος ζήτησε να ενημερωθεί για την πορεία των συγκεκριμένων μελετών.

“Δυστυχώς, οι γεωλογικές μελέτες αποκάλυψαν ρήγματα στην περιοχή της Πλατανόβρυσης και κάθε σκέψη για φράγμα θα πρέπει να εγκαταλειφθεί. Ισως όμως να μπορέσει να γίνει το φράγμα στην Ελληνοεκκλησία” δήλωσε ο δήμαρχος, προσθέτοντας ότι πλέον η δημοτική αρχή στρέφεται στη λύση υδατοδεξαμενών για να αντιμετωπιστούν οι αρδευτικές ανάγκες στις πιο πάνω περιοχές.

Η αναφορά του δημάρχου περιλαμβάνει και τα σχεδιαζόμενα μικρά φράγματα στο ποτάμι της Καρυάς, στο Κουρτάκι, στο νεκροταφείο της Βίγλας, κοντά στους Χράνους και στη Νέα Κορώνη προς Αδριανή.

Ματαίωση διαδικασίας ανάθεσης σύναψης σύμβασης

Σύμφωνα με το άρθρο 106 του Ν.4412/2016 προβλέπεται ματαίωση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης έργων μεταξύ των άλλων, για παράτυπη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 106 παρ. 2(α). ΑΔΑ: ΩΡ8ΗΩΚ4-ΒΙΩ

Οι λόγοι που επιβάλουν την ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης σύναψης της σύμβασης του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ» προϋπολογισμού 1.236.000,00€  είναι ότι έχουν εκδοθεί αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ενδεικτικές αποφάσεις 1349/2017 & 1350/2017) που για αντίστοιχα έργα έχουν αποφανθεί ότι κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης διότι έχουν τον χαρακτήρα εργασίας και όχι έργου.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και με τον κίνδυνο να απορριφθεί εκ των υστέρων η όλη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης και να μην είναι δυνατή η επίλυση των χρόνιων προβλημάτων του καθαρισμού των υδατορεμάτων, η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε την ματαίωση της ανάθεσης.

 

- Advertisement -