Προς χωροθέτηση πρόσθετων σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων- Δυο στην Αργολίδα

- Advertisement -

O Περιφερειακός Σύνδεσμος ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου, ενημερώνει τους δήμους για την χωροθέτηση πρόσθετων σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων (σμα).

- Advertisement -

 

Ο ΦΟΣΔΑ θα πραγματοποιήσει τις απαραίτητες μελέτες και αδειοδοτήσεις και θα διαχειριστεί τις διαδικασίες υποβολής αίτησης χρηματοδότησης . Οι προτεινόμενοι 10 πρόσθετοι σταθμοί διακρίνονται σε δυο προτεραιότητες Α και Β. Οι 8 σταθμοί χαρακτηρίζονται ως Α προτυεραιότητας και οι 2 ως Β. Για την Αργολίδα, είναι της Ερμιονίδας σε προτεραιότητα Α και της Επιδαύρου σε Β.

Οι σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων αποτελούν υποδομές π[ου περιορίζουν τις όποιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις απο τημεταφορά των αποβλήτων με τα απορριμματοφόρα. Οι προτεινόμενες θέσεις για την εγκατάσταση των σμα μπορούν να βρίσκονται οπουδήποτε κρίνουν οι δήμοι, λαμβάνοντας υπόψη κάποιους περιορισμούς, όπως: ελάχιστη απόσταση 500μ απο περιοχές αρχαιολογικού-πολιτιστικού ενδιαφέροντος, παραδοσιακοί οικισμοί, οικιστικές περιοχές, εντός σχεδίου πολης με πληθυσμό κάτω των 2.000.

Τα οικόπεδα θα πρέπει να είναι με ξεκάθαρο ιδιοκτησιακό καθεστώς και η έκταση τουλάχιστον 2,5 τρέμματα.

Οι δήμοι πρέπει μεχρι 10 Σεπτεμβρίου να υποβάλλουν στον ΦΟΔΣΑ ακριβή στοιχεία οικοπέδου, συνοδευόμενα απο τοπογραφικό διάγραμμα και στοιχεία ιδιοκτησίας.

 

- Advertisement -
 

________________