Δήμος Άργους-Μυκηνών: Ηλεκτρονική κλήρωση ανάθεσης του έργου “Διαμόρφωση Κόμβων”

- Advertisement -

Η Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ του Δήμου Άργους-Μυκηνών, ανακοίνωσε την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης ανάθεσης δημοσίου έργου (άρθρο 118, παρ. 5, Ν.4412/2016).

- Advertisement -

 

Η ανακοίνωση:

Ο Δήμος Άργους-Μυκηνών προκειμένου να προχωρήσει στην ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση κόμβων», θα πραγματοποιήσει ηλεκτρονική δημόσια κλήρωση μεταξύ των Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (κατηγορία εργασιών Οδοποιία), οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον σχετικό κατάλογο εργοληπτών έτους 2018.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί μέσω του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ.), την Δευτέρα 20/8/2018 και ώρα 10.00 π.μ.

Η Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Μελετών

Ρέντα Βασιλική -αρχιτέκτων μηχανικός

- Advertisement -