Χάρβαρντ : Ολοκληρώθηκε το Θερινό Πρόγραμμα Γυμνασίου στο Ναύπλιο

- Advertisement -

Ολοκληρώθηκε το Θερινό Πρόγραμμα Γυμνασίου στο Ναύπλιο (5-21 Ιουλίου). Το CHS επιδιώκει τέσσερις φοιτητές του Κολλεγίου του Χάρβαρντ να υπηρετούν ως βοηθοί διδασκόντων στο Καλοκαιρινό Πρόγραμμα Γυμνασίου CHS (HSSP) στην Ελλάδα. Η πρώτη φάση της πρακτικής άσκησης αφορούσε την προετοιμασία στο Cambridge, MA κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου και η δεύτερη φάση το ίδιο το σεμινάριο στο Ναύπλιο.

- Advertisement -

 

Το σεμινάριο, με τίτλο “Εισαγωγή στη Μελέτη της Ανθρωπότητας”, εισάγει μαθητές λυκείου στα θεμέλια των κοινωνικών επιστημών και καλύπτει θέματα όπως οι διαφορετικοί τύποι ανθρώπινων κοινωνιών, οι παράγοντες που οδηγούν στην κοινωνική αλλαγή, η σχέση μεταξύ ηθικής και πολιτικής και ο ρόλος του εθνικισμού, της εθνικότητας και της θρησκείας στον σημερινό κόσμο.

Οι ευθύνες των φοιτητών περιλάμβαναν:

  • Διδασκαλία των μαθητών και καθοδήγηση των δραστηριοτήτων ανάγνωσης και των ωρών σπουδών τους,
  • Δραστηριότητες ομάδας σχεδιασμού, παιχνίδια προσομοίωσης και συζητήσεις
  • Αξιολογώντας τις αναθέσεις,
  • Διδασκαλία των ερευνητικών δεξιοτήτων των μαθητών και πώς να χρησιμοποιήσουν τα ηλεκτρονικά μέσα της βιβλιοθήκης του Χάρβαρντ,
  • Βοηθώντας τους μαθητές να σχεδιάσουν ερευνητικά έργα και να προετοιμάσουν τελικές παρουσιάσεις,
  • Επανεξέταση των δραστηριοτήτων των ημερών μεταξύ τους και των μελών της σχολής, και
  • Οργάνωση του συμβάντος κλεισίματος του προγράμματος.

Οι φοιτητές λαμβάνουν επιχορήγηση 243,00 ευρώ για να καλύψουν τα έξοδα που σχετίζονται με τα γεύματα, τα παρεπόμενα και άλλες ημερήσιες δαπάνες. Επιπλέον, το CHS παρέχει τα αεροπορικά εισιτήρια από και προς την Αθήνα μέχρι $ 1.400.

Οι συμμετέχοντας ήταν: Sal DeFrancesco (φοιτητής στις Κοινωνικές Σπουδές στο Harvard College), Rohan Shah (είναι από τη Σιγκαπούρη, φοιτητής των Κοινωνικών Σπουδών, με επίκεντρο τις πόλεις στον αναπτυσσόμενο κόσμο), Nell Shea (είναι φοιτήτρια στις Κοινωνικές Σπουδές, με επίκεντρο την εμπλοκή των πολιτών και την κοινότητα στην Αμερική), Audrey Sheehy (είναι φοιτήτρια στις Κοινωνικές Σπουδές με γλωσσική παραπομπή στα ισπανικά).

 

- Advertisement -