Δήμος Βόρειας Κυνουρίας: Το “Νεοχώριον” θα λέγεται πλέον “Κάτω Κούτρουφα”

- Advertisement -

Το Δημοτικό Συμβούλιο Βόρειας Κυνουρίας ενέκρινε ομόφωνα τη µετονοµασία του οικισµού «Νεοχώριον» της Τοπικής Κοινότητας Κορακοβουνίου, σε οικισµό «κάτω Κούτρουφα» της Τοπικής Κοινότητας Κορακοβουνίου.

- Advertisement -

 

Στην σχετική συνεδρίαση, ο δήμαρχος τόνισε ότι: «Πρόκειται για ένα αίτηµα το οποίο είναι πολύ πιο απλό από αυτό που ακούγεται και γι’ αυτό, ίσως, χρησιµοποιείται για πολιτική ή άλλη εκµετάλλευση. Είναι ένα πολύ απλό ζήτηµα. Ο οικισµός λέγεται «Κάτω Κούτρουφα».

Οι λογαριασµοί της ∆ΕΗ, οι λογαριασµοί του ΟΤΕ, το ταχυδροµείο και οι πινακίδες σήµανσης αναγνωρίζουν αυτόν τον οικισµό έτσι. Στο παρελθόν το κράτος, µε Προεδρικά ∆ιατάγµατα, έχει αναγνωρίσει το ίδιο, όµως η ΕΛΣΤΑΤ, για δικούς της λόγους, δηλαδή για λάθη της διοίκησης, επιµένει κατά καιρούς να χρησιµοποιεί τον όρο «Νεοχώριο».

Αυτό είναι το δίκαιο του αιτήµατος. Ένα αίτηµα που υπήρχε στο συγκεκριµένο οικισµό και ένα αίτηµα που χαίρει και της απόλυτης σύµφωνης γνώµης των κατοίκων του διπλανού οικισµού, του Κορακοβουνίου και της Τοπικής Κοινότητας».

Το Νεοχώρι έχει υψόμετρο 13 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, σε γεωγραφικό πλάτος 37,3673881456 και γεωγραφικό μήκος 22,750896325

 

- Advertisement -

________________