ΚΙΝ.ΑΛ. Αρκαδίας:Ζητά επαναφορά του θεσμού του Αγροτικού των Γεωτεχνικών

- Advertisement -

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Κινήματος Αλλαγής Αρκαδίας ζητά από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Ε. Αποστόλου να επαναφέρει το θεσμό του Αγροτικού των Γεωτεχνικών.

- Advertisement -

Οπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο Τύπου: Ο νομός μας χαρακτηρίζεται από την έντονη παρουσία του αγροτικού τομέα σε όλες τις μορφές του, Πρωτογενής (παραγωγή), Δευτερογενής (μεταποίηση) και Τριτογενής (μεταφορές, εμπορία), ο οποίος επηρεάζει κατά μεγάλο βαθμό την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας.
Ο συγκεκριμένος θεσμός προβλέπεται από τις διατάξεις των Νόμων 2538/1997 και 3147/2003 και αφορά την, επί ένα έτος, απασχόληση των νέων γεωτεχνικών, για λόγους πρακτικής άσκησης, σε υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα. Οι νομοθεσία είναι σε ισχύ ωστόσο εδώ και αρκετά χρόνια ο θεσμός είναι ανενεργός.

Τι είναι ακριβώς το «Αγροτικό των Γεωτεχνικών»;
Οι απόφοιτοι Κτηνίατροι, Γεωπόνοι και Ιχθυολόγοι μπορούν, ύστερα από αίτησή τους, να υπηρετήσουν για λόγους πρακτικής άσκησης, για ένα έτος και μετά την έκδοση σχετικής προκήρυξης, σε υπηρεσιακές μονάδες του πρώην Υπουργείου Γεωργίας (νυν Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας), όπως και στις υπηρεσιακές δομές του αγροτικού τομέα των Περιφερειών της χώρας.
Με την συγκεκριμένη πρακτική άσκηση παρέχεται στους γεωτεχνικούς η δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας η οποία θα αποδειχτεί πολύ χρήσιμη για την μετέπειτα απασχόληση τους. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης θεωρείται ως χρόνος εργασιακής εμπειρίας και λαμβάνεται υπόψη τόσο στον ιδιωτικό όσο και δημόσιο τομέα.
Επίσης με την ενεργοποίηση του θεσμού δίνεται η δυνατότητα σε μεγαλό βαθμό να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο ο πρωτογενής τομέας του Νομού μας στελεχώνοντας τις δημόσιες υπηρεσίες οι οποίες έχουν φτάσει να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στελέχωσης. Να τονιστεί σε αυτό το σημείο και σε όλους του τόνους ότι η υποστελέχωση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με αυτό τον τρόπο. Απαιτούνται ενέργειες όπου η Πολιτεία θα μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στο ρόλο της.
Η προκήρυξη διαφόρων προγραμμάτων μερικής απασχόλησης όπου η διάρκεια τους είναι για ελάχιστους μήνες δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα και κρατά σε επαγγελματικό μεσαίωνα του νέους μας επιστήμονες.

Ζητάμε από το ΥΠ.Α.Α.Τ. και τις αρμόδιες υπηρεσίες την αξιοποίηση και εξασφάλιση πόρων από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Κράτους έτσι ώστε να προκηρυχθεί ικανός αριθμός θέσεων γεωτεχνικών για το θεσμό του ¨Αγροτικού¨
Η ανάπτυξη της ελληνικής υπαίθρου έχει ανάγκη τους νέους μας επιστήμονες. Η βιώσιμη ανάπτυξη δεν μπορεί να γίνεται με ευχολόγια αλλά με συνεχή αγώνα και συντονισμένη προσπάθεια.”

- Advertisement -