Δημοτικό Συμβούλιο με 28 θέματα την Πέμπτη 19/7, στο Ναύπλιο

- Advertisement -

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλιέων θα πραγματοποιηθεί αυτή την Πέμπτη 19 Ιουλίου, 6μμ., στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, με 28 θέματα προς συζήτηση.

- Advertisement -

 

Τα κυριότερα θέματα:

1o : Περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ –ΝΕΑ ΦΑΣΗ » με κωδικό ΟΠΣ 5002212 του Ε.Π « Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού,Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης»
2o : Επί εισηγήσεως για διανομή διαφημιστικών φυλλαδίων και τοποθέτηση διαφημιστικών στις πλάτες των λεωφορείων της εταιρείας ΟPEN TOP BUS HELLAS.
3o :Περί έγκρισης ανάκλησης του υπ. αριθμ. 15756/ 2017 συμφωνητικού εκμίσθωσης αιγιαλού στη θέση Π7 στην παραλία της Ψιλής Άμμου Τολού.
8o : Περί έγκρισης και παραλαβής μελέτης με τίτλο « Τοπογραφική αποτύπωση κεντρικής οδού Τολού ».
9o: Περί έγκρισης της μελέτης του έργου « Επισκευή πλατειών Δ.Ναυπλιέων » και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσής του .
14o : Περί έγκρισης της μελέτης του έργου « Ανάπλαση των πλατειών της ΤΚ Αραχναίου » και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσής του .
15o: Περί έγκρισης πινάκων μεσοπρόθεσμων προβλέψεων του Δ.Ναυπλιέων , για την κατάρτιση μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής 2019-2021 του υπό τομέα S1313 « Τοπ. Αυτοδιοίκηση».

23ο: Περί συμμετοχής στο πρόγραμμα του Δήμου στα θεματικά δίκτυα στο πλαίσιο του έργου «Αναδιοργάνωση και Διοικητική Μεταρρύθμιση της Τοπ.Αυτ./σης Α και Β Βαθμού» σε συνεργασία με την ΕΕΤΑΑ και τις ΠΕΔ και ορισμού ενός αιρετού ως πολιτικά υπευθύνου.
24ο : Περί έγκρισης συμμετοχής Δήμου Ναυπλιέων στην συνδιοργάνωση της Ναυτικής Ναυπλιάδας και διάθεσης σχετικής πίστωσης
26ο: Περί έγκρισης της διοργάνωσης «Αύγουστος και Μνημεία» και διάθεση σχετικής πίστωσης.
28ο : Περί εγκρίσεως διοργάνωσης 2ου φεστιβάλ Πρόνοιας – «Βραδιές Χιώτη» και διάθεσης σχετικής πίστωσης.

 

- Advertisement -