Διαβούλευση στο Άργος για τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ

- Advertisement -

Ο Δήμος Άργους Μυκηνών σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ Αργολίδος σκοπεύουν να υποβάλουν στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα πρόταση για τη χρηματοδότηση συγκοινωνιακών γραμμών και δρομολογίων, για τη μείωση της χρήσης των ΙΧ αυτοκινήτων και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών με ένα καλύτερο περιβάλλον.

- Advertisement -

 

Προκειμένου να προσδιοριστούν με τον καλύτερο τρόπο οι ανάγκες για βελτίωση των συγκοινωνιών στις περιοχές του Δήμου, καλούνται οι Δημότες την Δευτέρα 16/7/2018 και ώρα 11:00 στο Δημαρχείο για μια διαβούλευση με τους εκπροσώπους του Δήμου και του ΚΤΕΛ που θα αναλάβει να εκτελέσει τα δρομολόγια.

Η διαβούλευση θα γίνει σύμφωνα με τη Σύμβαση Aarhus η οποία προβλέπει:
·  το δικαίωμα του κοινού να ζητεί πληροφορίες από τις δημόσιες αρχές και την υποχρέωση των δημοσίων αρχών να παρέχουν τις πληροφορίες αυτές
·  το δικαίωμα του κοινού να λαμβάνει πληροφορίες, και την υποχρέωση των δημοσίων αρχών να συλλέγουν και να διαχέουν την πληροφόρηση χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη αίτηση εκ μέρους του κοινού
·   την συμμετοχή του κοινού στην προετοιμασία νομικά δεσμευτικών κανόνων (Προγραμματική Συμφωνία Δήμου-ΚΤΕΛ).

 

- Advertisement -