Συγκροτήθηκε το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Πελ/σου των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου

- Advertisement -

Το Υπουργείο Παιδείας,  έδωσε στη δημοσιότητα τη συγκρότηση των 13 Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

- Advertisement -

 

Η απόφαση για την Πελοπόννησο αναφέρει, μεταξύ άλλων:

Συγκροτούμε το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και των Προϊσταμένων των Κ.Ε.Σ.Υ. και Κ.Ε.Α της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, ως εξής:

Α. Όταν το συμβούλιο συνεδριάζει για την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού
Έργου των κλάδων Νηπιαγωγών (ΠΕ60) και Δασκάλων (ΠΕ70), αποτελείται από:
1. Πετρόπουλο Παναγιώτη, Περιφερειακό Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
Πελοποννήσου, ως Πρόεδρο με αναπληρωτή του τον Αντωνίου Αλέξανδρο, Διευθυντή
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας
2. Γουάλλες Μανόλη, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ως μέλος με
αναπληρωτή του τον Σπυριδάκη Εμμανουήλ, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου
3. Μπιτσάνη Ευγενία, μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, ως μέλος με αναπληρώτριά της την Βελιώτη-Γεωργοπούλου Μαρία, μέλος Δ.Ε.Π. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
4. Γκέσουρα Φώτιο, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αρκαδίας ως μέλος με
αναπληρωτή του τον Νταλιάνη Πέτρο, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας,
5. Σινάπη Γιαννούλα, Διευθύντρια του Δ.Σ. Ασπροχώματος, ως μέλος με αναπληρώτριά της την Παινέση Σοφία, Διευθύντρια του Ειδικού Δ.Σ. Σπάρτης.
6. Παναγιωτόπουλο Παναγιώτη, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρώτριά του την Δουράνου Αικατερίνη, εκπαιδευτικό, αιρετή εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης.
7. Ζιάκα Ευάγγελο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Μεϊμέτη Παρασκευά, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης.

Γ. Όταν το συμβούλιο συνεδριάζει για την επιλογή των Συντονιστών Εκπαιδευτικού
Έργου των κοινών κλάδων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ 86 και ΠΕ91), των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία και των Προϊσταμένων Κ.Ε.Α., αποτελείται από:
1. Πετρόπουλο Παναγιώτη
2. Γουάλλες Μανόλη
3. Μπιτσάνη Ευγενία
4. Γκέσουρα Φώτιο,
5. Παπαδάκο Γεώργιο, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Σταματόπουλο Γεώργιο, Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας
6. Σινάπη Γιαννούλα
7. Αγγέλαινα Σοφία, Διευθύντρια του 1ου Γυμνασίου Άργους, ως μέλος με αναπληρώτριά της την Πανταζή Βασιλική, Διευθύντρια του 4ου Γ.Ε.Λ. Καλαμάτας
8. Παναγιωτόπουλο Παναγιώτη
9. Ζιάκα Ευάγγελο
10. Δελή Νικόλαο, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Κατσούλη Κωνσταντίνο, εκπαιδευτικό, αιρετό
εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης
11. Ντούλα Παναγιώτη, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Σβερκούνο Σπυρίδωνα, εκπαιδευτικό, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου, με εξαίρεση τα αιρετά μέλη η θητεία των οποίων λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2018, λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2020.

 

- Advertisement -