Διαχείριση-ταφή απορριμμάτων και κανονισμός καθαριότητας, μεταξύ των θεμάτων του αυριανού Δ.Σ. του Δήμου Ναυπλιέων

- Advertisement -

Η έγκριση της τεχνικής περιγραφής της «Διαχείρισης και ταφής απορριμμάτων Ναυπλίου», η έγκριση του Κανονισμού Καθαριότητας και η έγκριση μελέτης με θέμα «εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και συναφείς εργασίες» για το Δημ.Κολυμβητήριο, είναι μεταξύ των θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπλιέων, το οποίο θα συνεδριάσει αύριο Δευτέρα 2/7 και ώρα 7.30μμ.,  στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας.

- Advertisement -

 

Τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι 33, τα εξής:

ΘΕΜΑ 1o Περί έγκρισης του Κανονισμού Καθαριότητας και Προστασίας του Περιβάλλοντος Δ.Ναυπλιέων.

ΘΕΜΑ 2o Περί τροποποίησης ωραρίου (βάρδιες) λειτουργίας της υπηρεσίας Καθ/τας- Πρασίνου και Ηλεκτροφωτισμού του Δ.Ναυπλιέων.

ΘΕΜΑ 3o Περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την ΚΤΕΛ Αργολίδας ΑΕ για την παροχή συγκοινωνιακού έργου.

ΘΕΜΑ 4ο Περί μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση του 2ου και του 7ου Νηπιαγωγείου Ναυπλίου.

ΘΕΜΑ 5o Περί εγκρίσεως ανάθεσης της υπηρεσίας του καθαρισμού των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες του Δήμου .

ΘΕΜΑ 6o Περί έγκρισης μελέτης με θέμα προμήθεια για « εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και συναφείς εργασίες » για το Δημ. Κολυμβητήριο Δ. Ναυπλιέων.

ΘΕΜΑ 7o Περί έγκρισης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος.

ΘΕΜΑ 8o Περί έγκρισης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.

ΘΕΜΑ 9o Επί εισήγησης για παραχώρηση θέσης ΑμεΑ στη ΔΚ Τολού , κατόπιν αιτήματος Schwarz Uwe .

ΘΕΜΑ 10o Περί έγκρισης 2ου τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου « Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες στην πλατεία Παναρητίου ».

ΘΕΜΑ 11o Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου « Aγροτική Οδοποιία Δ.Ναυπλιέων ».

ΘΕΜΑ 12o Περί έγκρισης της Η/Μ μελέτης καθώς και της επικαιροποιημένης αρχιτεκτονικής μελέτης που αφορούν τη μελέτη « Ανάπλαση περιοχής οδού Αιγίου ».

ΘΕΜΑ 13o Περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού φαναριών.

ΘΕΜΑ 14o Περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας φωτιστικών ιστών ΔΕ Ναυπλίου, σύμφωνα με την αρ. 24/2018 τεχν. μελέτη.

ΘΕΜΑ 15o Περί έγκρισης της τεχνικής περιγραφής της εργασίας « διαχείριση και ταφή απορριμμάτων Ναυπλίου » και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του.

ΘΕΜΑ 16o Περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας ελαστικών , σύμφωνα με την αρ. 26/2018 μελ.

ΘΕΜΑ 17o Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου « Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Ναυπλιέων ».

ΘΕΜΑ 18o Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου« Διανοίξεις και Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Ναυπλιέων ».

ΘΕΜΑ 19o Περί έγκρισης εισηγητικής έκθεσης Α΄ τριμήνου έτους 2018 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

ΘΕΜΑ 20o Περί έγκρισης εγγραφής του Δήμου ως συνδρομητή στον «Ηλεκτρονικό Δήμο- Διαδυκτιακές Εφαρμογές ».

ΘΕΜΑ 21o Περί επιχορήγησης του σωματείου με την επωνυμία « Αθλητικός Σύλλογος Εθνικός Τολού».

ΘΕΜΑ 22o Περί έγκρισης νέας μελέτης με αρ. 11/2018 με τίτλο « χρήση οχήματος υποστήριξης των επισκέψεων της κινητής μονάδας » στο πλαίσιο πράξης « Λειτουργία one stop shop/Κέντρων Κοινότητας Ευπαθών Ομάδων με διευρυμένες υπηρεσίες » του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014-20 και ανάκληση της αρ. 148/2018 προγενέστερης απόφασης .

ΘΕΜΑ 23o Περί έγκρισης συνδιοργάνωσης με τον μορφωτικό και πολιτιστικό σύλλογο Πυργιωτίκων «Άγιος Γεώργιος» μουσικοχορευτικής εκδήλωσης και διάθεσης σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 24o Περί εγκρίσεως δράσης του EUROPE DIRECT Δ. Ναυπλιέων υπαγόμενης στην κατηγορία «ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ» του εγκεκριμένου προγράμματος στο πλαίσιο: α) της σύμπραξης του Δ. Ναυπλιέων με πρεσβείες χωρών της ΕΕ κατά το Φεστιβάλ Ναυπλίου και β) του 2018 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ και διάθεση της σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 25o Περί έγκρισης συνδιοργάνωσης με τον μορφωτικό και πολιτιστικό σύλλογο Ν.Ροεινού «Άγια Μαρίνα » μουσικοχορευτικής εκδήλωσης και διάθεσης σχετικής πίστωσης.

ΘΕΜΑ 26o Επί εισήγησης για λειτουργία τουριστικού καταλύματος επί της οδού Ευθυμιοπούλου 23 στο Ο.Τ 179 του Τομέα Β του παραδοσιακού Ναυπλίου, κατόπιν αίτησης της κας Αλεξάνδρας Δήμα.

ΘΕΜΑ 27o Περί έγκρισης συνδιοργάνωσης φιλανθρωπικής συναυλίας με τον Πανελλήνιο Σύλλογο « Η καρδιά του Παιδιού».

ΘΕΜΑ 28o Περί έγκρισης της αρ.95/2018 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ « Δημ. Λιμενικό Ταμείο Ναυπλίου ».

ΘΕΜΑ 29o Περί έγκρισης διοργάνωσης φεστιβάλ παραδοσιακών χορών και διάθεσης σχετικής πίστωσης .

ΘΕΜΑ 30o Περί κλήρωσης για την ανάδειξη αιρετού μέλους για τη συγκρότηση επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων.

ΘΕΜΑ 31o Περί έγκρισης χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στη Μουταβελή Αναστασία του Γεωργίου.

ΘΕΜΑ 32o Περί έγκρισης χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στο Μιχαλόπουλο Στέλιο του Σταύρου.

ΘΕΜΑ 33o Περί έγκρισης πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

 

- Advertisement -