Με κριτήριο τις ώρες εργασίας και την αμοιβή θα ασφαλίζονται οι καθηγητές φροντιστηρίων

- Advertisement -

Ο σχετικός νόμος που αφορούσε τα ασφαλιστικά ημερομίσθια των καθηγητών που διδάσκουν λίγες ώρες σε φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών, ψηφίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2016, οι πρώτες διευκρινίσεις δόθηκαν τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, και αφορούσε το ωρομίσθιο των καθηγητών. 

- Advertisement -

Οι επόμενες διευκρινίσεις ήρθαν από τον ΕΦΚΑ και αφορούσαν τις ημέρες ασφάλισης και τελικά ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος,  έδωσε την οριστική λύση για να μη χαθούν ημέρες ασφάλισης.

 

Συγκεκριμένα, επαναφέρει όλα όσα ίσχυαν για τους μερικώς απασχολούμενους καθηγητές, όταν υπήρχε το πρώην ΙΚΑ.

Αναλυτικά, και σύμφωνα με νομοθετικές διατάξεις του 2016 και του 2017, το εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους απασχόλησης για τους καθηγητές φροντιστηρίων καθορίστηκε στις 21 διδακτικές ώρες κατ’ αντιστοιχία με το ωράριο των εκπαιδευτικών της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό σήμαινε ότι εφόσον ένας καθηγητής σε φροντιστήριο ή κέντρο ξένων γλωσσών συμπλήρωνε 21 ώρες διδασκαλίας, θα μπορούσε να ασφαλιστεί για 25 ημέρες μηνιαίως, ανεξαρτήτως της κατανομής των διδακτικών ωρών μέσα στην εβδομάδα. Δηλαδή αν ο εκπαιδευτικός συμπληρώνει 21 ώρες με 3 ημέρες εργασίας την εβδομάδα, δικαιούται και πάλι πλήρη ασφάλιση με 25 ένσημα τον μήνα.

Πολλοί καθηγητές φροντιστηρίων εργάζονται λίγες ώρες, πολλές ημέρες την εβδομάδα, με την εργασία τους να εντατικοποιείται σε συγκεκριμένους μήνες. Σύμφωνα με τον ΕΦΚΑ, σε περίπτωση που το εβδομαδιαίο ωράριο δεν είναι πλήρες (21 ώρες), τότε και οι ημέρες ασφάλισης υπολογίζονται κατά αναλογία. Για παράδειγμα, καθηγητής με εργασία 16 ωρών την εβδομάδα δικαιούνταν 19 ημέρες ασφάλισης τον μήνα.Η ερμηνεία αυτή είχε προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς οδηγούσε -κατά τα σωματεία των εκπαιδευτικών- σε σημαντική απώλεια ενσήμων, με αποτέλεσμα κάποιοι να μη συγκεντρώνουν τα απαραίτητα ένσημα για ταμείο ανεργίας, για ικανότητα κ.ά.

Με την τελευταία απόφαση, παύει να υφίσταται η ερμηνεία που είχε δοθεί τον Δεκέμβρη με εγκύκλιο του ΕΦΚΑ και ο υπολογισμός των ενσήμων δεν θα γίνεται με βάση τις ώρες απασχόλησης αλλά όπως και πριν, με βάση τις ημέρες απασχόλησης. Κριτήριο θα αποτελεί επίσης και ο μισθός.

Έτσι, στις περιπτώσεις των καθηγητών με μειωμένο ωράριο, για τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης ανά μήνα θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του τ. ΙΚΑ. Αυτό κατά κανόνα σημαίνει πως όσοι αμείβονται με περισσότερα από 277 ευρώ τον μήνα, θα ασφαλίζονται για όσες ημέρες εργάζονται, ανεξάρτητα από τις ώρες κατά τις οποίες διδάσκουν την ημέρα. Αν π.χ. διδάσκουν 3 ώρες την ημέρα για 5νθήμερο, αλλά λαμβάνουν μισθό πάνω από 277 ευρώ, δικαιούνται τόσα ένσημα, όσες ημέρες εργάζονται.

 

- Advertisement -
 

________________