Μόνο ένας στους τέσσερις υπαλλήλους του δημοσίου έχει συμμετάσχει στην αξιολόγηση

- Advertisement -

Δεν έχει συμμετάσχει στην αξιολόγηση ένας στους τέσσερις υπαλλήλους στο Δημόσιο, όπως αποκαλύπτει η Έκθεση Συμμόρφωσης του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), η οποία συνόδευσε το κλείσιμο της 4ης αξιολόγησης του Προγράμματος Προσαρμογής. 

- Advertisement -

 

Στην Έκθεση Συμμόρφωσης, αναφέρεται ότι σύμφωνα με το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μόνο 161.152 υπάλληλοι κατεγράφησαν στην βάση δεδομένων από τους 230.000 οι οποίοι, αρχικά εκτιμήθηκαν. Ο λόγος είναι ο “περιορισμένος χρόνος” τον οποίο είχαν στη διάθεσή τους οι υπάλληλοι για να καταγραφούν!!!!

Σε κάθε περίπτωση,  η όλη διαδικασία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί τον ερχόμενο Ιούλιο. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη εγκύκλιο του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η προθεσμία καταχώρισης των στοιχείων από τον Αξιολογητή Α’ έχει ξεκινήσει από την  Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018, και λήγει την Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018, καταληκτική ημερομηνία υποβολής της έκθεσης αξιολόγησης στον Β’ Αξιολογητή.

Ειδικότερα, από 20 Ιουνίου 2018 έως 20 Ιουλίου 2018 οι Αξιολογητές Α’ προβαίνουν στην αξιολόγηση των υφισταμένων τους ως πρώτοι ιεραρχικά προϊστάμενοι.

Ακολουθεί,  από 6 Ιουλίου 2018 έως 20 Ιουλίου 2018, η Δ’ Φάση της Αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο 2017, όπου οι Αξιολογητές Β’ προβαίνουν στην αξιολόγηση των υφισταμένων τους ως δεύτεροι ιεραρχικά προϊστάμενοι.

 

- Advertisement -