Επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων απο τον Εμπορικό Σύλλογο Ναυπλίου

- Advertisement -

Ο Εμπορικός Σύλλογος Ναυπλίου ανακοινώνει ότι θα υλοποιηθούν επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις.

Ο συνολικός χρόνος κατάρτισης ανέρχεται σε 32 ώρες. Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου στη συγκεκριμένη επιχείρηση.

- Advertisement -

Κατ΄ εξαίρεση οι εργαζόμενοι σε εποχικές επιχειρήσεις (άρθρο 24 του Ν.1836/89) μπορούν να καταρτίζονται και κατά το χρονικό διάστημα που οι επιχειρήσεις αυτές δε λειτουργούν. Για να μπορέσουμε να οργανώσουμε τα τμήματα εγκαίρως, ενημερώνουμε ότι, τα θέματα που θα επιλεγούν προς υλοποίηση , θα είναι κατόπιν ενδιαφέροντος και αναγκών των επιχειρήσεων και των εργαζομένων σε αυτές, προκειμένου η επιμόρφωση να είναι ουσιαστική έτσι ώστε να βοηθηθούν στην εργασία τους και να την κάνουν πιο αποδοτική.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τεχνικές Πωλήσεων και marketing
Social Media
Διαχείριση χρόνου και άγχους στο εργασιακό περιβάλλον
Διαχείριση θυμού και χρόνου στο εργασιακό περιβάλλον
Συναισθηματική νοημοσύνη
Η γλώσσα του σώματος και πως βελτιώνει την εικόνα μας
Τουριστική πολιτική
Πληροφορική

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Υπεύθυνη δήλωση Επιχείρησης
2. Αίτηση συμμετοχής εργαζομένου
3. Φωτοτυπία Δελτίου ταυτότητας
4. Παραστατικό που γίνεται ταυτοποίηση ΑΦΜ
5. Παραστατικό που αναγράφεται ο ΑΜΚΑ
6. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπέζης που αναγράφεται ο ΙΒΑΝ

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο
τηλ. 2752021998
και στο e-mail: [email protected]

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. ΒΕΡΔΕΛΗΣ Ε. ΑΣΠΙΩΤΗ

- Advertisement -

________________