Ευχαριστήριο στο Λιμεναρχείο ΝΑΥΠΛΙΟΥ από την Ένωση Πυροσβεστών Αργολίδας

- Advertisement -

Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως το Λιμεναρχείο Ναυπλίου (Μεγάλου Αλεξάνδρου 14 – Τ.Κ. 21100 Ναύπλιο)

και προσωπικά τον Λιμενάρχη Ναυπλίου Αντιπλοίαρχο Λ.Σ. Μαρίνο Σπυρίδωνα και τον Υπολιμενάρχη Ναυπλίου Πλωτάρχη Λ.Σ. Κοντό Παναγιώτη, για την δωρεά κυκλικών σωσιβίων προς την Ένωση Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Νομού Αργολίδας, τα οποία θα τοποθετηθούν στα Διασωστικά Πυροσβεστικά Οχήματα των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ναυπλίου και Άργους .

- Advertisement -

Με την ανωτέρω Δωρεά συνέβαλαν στην αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ναυπλίου και Αργούς και απέδειξαν το άριστο επίπεδο συνεργασίας Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ           ΛΑΦΑΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

- Advertisement -