Ξεκινούν επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης απο τον Εμπορικό Σύλλογο Ναυπλίου

- Advertisement -

Ο Εμπορικός Σύλλογος Ναυπλίου ανακοινώνει ότι θα υλοποιηθούν επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις.
Ο συνολικός χρόνος κατάρτισης ανέρχεται σε 32 ώρες.

Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου στη συγκεκριμένη επιχείρηση.
Κατ΄ εξαίρεση οι εργαζόμενοι σε εποχικές επιχειρήσεις (άρθρο 24 του Ν.1836/89) μπορούν να καταρτίζονται και κατά το χρονικό διάστημα που οι επιχειρήσεις αυτές δε λειτουργούν.

- Advertisement -

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Υπεύθυνη δήλωση Επιχείρησης
2. Αίτηση συμμετοχής εργαζομένου
3. Φωτοτυπία Δελτίου ταυτότητας
4. Παραστατικό που γίνεται ταυτοποίηση ΑΦΜ
5. Παραστατικό που να αναγράφεται ο ΑΜΚΑ
6. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τραπέζης που να αναγράφεται ο ΙΒΑΝ

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επικοινωνήστε στο τηλ. 2752021998
και στο e-mail: [email protected]

Με εκτίμηση

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κ. Βερδελής Ε. Ασπιώτη

- Advertisement -
 

________________