Με 8 θέματα προς συζήτηση συνεδριάζει την Παρασκευή το Δ.Σ. Δήμου Ερμιονίδας

- Advertisement -

Με 8 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου του Δήμου Ερμιονίδας, την Παρασκευή στις 15.06.2018 και ώρα 18:30. 

- Advertisement -

 

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση της υπ’ αρ. 98/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ερμιόνης με θέμα: «Αποδοχή μελέτης ανακατασκευής τμήματος πεζοδρομίου στη Χ.Ζ. Βορείου Λιμένα Ερμιόνης και αποδοχή αιτήματος δωρεάς εκτέλεσής του»
  2. Αμοιβή Προέδρου Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ερμιονίδας
  3. Έγκριση της πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου Ερμιονίδας στην Πρόσκληση ΙΙI (προμήθεια, τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας) του Προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (ορθή επανάληψη)
  4. Σχετικά με την υπ’ αρ. 200/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου
  5. Ορισμός δικηγόρων για την υπεράσπιση υποθέσεων του Δήμου Ερμιονίδας
  6. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών
  7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ερμιονίδας οικ. έτους 2018
  8. Ανάκληση της υπ’ αρ. 4289/10.07.2018 σύμβασης παραχώρησης.

 

- Advertisement -