25.000 ευρώ για βελτίωση ηλεκτροφωτισμού στην Δ.Ε.Ασίνης

- Advertisement -

Με απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ναυπλιέων, ενέκρινε την προμήθεια γαλβανισμένων χαλυβδίνων ιστών οδοφωτισμού, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες της Δ.Ε. Ασίνης σε ηλεκτροφωτισμό.

- Advertisement -

 

Θα αποκτηθούν 20 νέοι φωτιστικοί στύλοι, γνωστών κατασκευαστικών οίκων, αποδεδειγμένης καλής λειτουργικότητας.

Η δαπάνη της προμήθειας προϋπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 24.725,60 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24%, από πόρους του Δήμου Ναυπλιέων.

 

- Advertisement -