Πρόσβαση στο «Μητρώο Πολιτών» απέκτησε ο ΟΠΕΚΑ για μείωση γραφειοκρατίας

- Advertisement -

Προσβαση στο «Μητρώο Πολιτών» απέκτησε ο ΟΠΕΚΑ με σκοπό τις διασταυρώσεις των στοιχείων των αιτούντων για τις επιδοματικές και προνοιακές πολιτικές που υλοποιεί.

- Advertisement -

 

Η πρόσβαση του ΟΠΕΚΑ στο «Μητρωο Πολιτών» κρίθηκε συμφωνα με το υπουργείο Εργασίας σκόπιμη, για λόγους αύξησης της ταχύτητας των διαδικασιών, αποφυγής πρόσθετης γραφειοκρατίας, διευκόλυνσης των υπηρεσιών και καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών.

Η πρόσβαση του ΟΠΕΚΑ στο Μητρώο Πολιτών σύμφωνα με την ΚΥΑ, αποσκοπεί στα εξης:

– Κατάργηση υποχρέωσης προσκόμισης βεβαίωσης οικογενειακής κατάστασης
– Ηλεκτρονική αίτηση/ υπεύθυνη δήλωση (Α21) για την χορήγηση Επιδόματος Παιδιού
– Ηλεκτρονική αίτηση/ υπεύθυνη δήλωση χορήγησης Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, Έξόδων Κηδείας και Χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας
– Ηλεκτρονική αίτηση/ υπεύθυνη δήλωση χορήγησης των κατωτέρω προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία: α) επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς – τετραπληγικούς β) διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείςμεταμοσχευμένους γ) οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία δ) οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση ε) οικονομική ενίσχυση παραπληγικών-τετραπληγικών στ) ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία κ.λπ. ζ) οικονομική ενίσχυση κωφών και βαρυκόων η) οικονομική ενίσχυση ατόμων με αναπηρία όρασης θ) οικονομική ενίσχυση ατόμων με εγκεφαλική παράλυση
– Ηλεκτρονικές αιτήσεις ένταξης στα κατωτέρω προγράμματα παροχών και υπηρεσιών του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας-ΛΑΕ : α) Πρόγραμμα παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε πολύτεκνες μητέρες β) Παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα για παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών γ) Πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού δ) Πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού ε) Πρόγραμμα εκδρομικό στ) Πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων
– Χορήγηση επιδόματος στεγαστικής συνδρομής σε ανασφάλιστους υπερήλικες
[- Χορήγηση εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών μειονεκτικών περιοχών
– Κάρτα μετακίνησης πολυτέκνων 
– Κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

- Advertisement -