Δήμος Επιδαύρου: Καθαρίστε τους χώρους απο ξερά χόρτα

- Advertisement -

Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Επιδαύρου-Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, ενημερώνει τους ιδιοκτήτες οικοπέδων ή ακάλυπτων χώρων οτι πρέπει να τους καθαρίσουν απο ξερά χόρτα, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς.

- Advertisement -

 

 

Αν δεν το κάνουν θα υποστούν κυρώσεις, βάσει του νόμου- και ποινικές αλλά και πρόστιμο απο τον Δήμο.

Η ανακοίνωση:

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που λαμβάνει για την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιών, ο Δήμος μας υπενθυμίζει στους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπέδων και λοιπών ακαλύπτων χώρων, που βρίσκονται εντός των ορίων των οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων απο τα όριά τους, οτι υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών απο τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούτς, προς αποτροπή του κινδύνου πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής τους, καθώς και λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτιών και τη μείωση του κινδύνου απο πυρκαγιά.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων ισχύουν και εφαρμόζονται οι διοικητικές (αυτεπάγγελτος καθαρισμός απο το Δήμο και επιβολή προστίμου) και ποινικές κυρώσεις όπως προβλέπει η 4/2012 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 1346/Β’.25-04-2012) και ο Ν.3852/10, άρθρο 94, παρ.1.26.

Επειδή εφέτος ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι αυξημένος, ο Δήμος πρεοσβλέπει στην κατανόηση και στην συνεργασία όλων προκειμένου να μην κινδυνεύσουν ζωές και περιουσίες, αλλά και προκειμένου να αποφευχθούν τα πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις που συνεπάγεται ο αυτεπάγγελτος καθαρισμός των παραπάνω χώρων απο το Δήμο.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Γραφείο Πολιτικής Προστασίας στο 2753 3 60118.

 

- Advertisement -