ΠΕΙΡΑΙΩΣ TOURISM 360°: Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τους επαγγελματίες του Τουρισμού

- Advertisement -

Διαχείριση ρευστότητας, χρηματοδότηση, βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της τεχνογνωσίας.

Ο δυναμικός κλάδος του τουρισμού έχει αυξημένες ανάγκες που ενισχύονται περισσότερο με την περαιτέρω ανάπτυξή του.

- Advertisement -

Το καλοκαίρι του 2017 καταγράφηκαν αφίξεις 30 εκατομμυρίων τουριστών και έσοδα ύψους 14,7 δισ. ευρώ, ενώ για φέτος οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για άνοδο τουλάχιστον 15%, η οποία μπορεί να φθάσει ως και στο 30%.

Για την στήριξη των μικρών ή μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του Τουρισμού, η Τράπεζα Πειραιώς έχει αναπτύξει μια ολοκληρωμένη και πρωτοποριακή πρόταση, το ΠΕΙΡΑΙΩΣ TOURISM 360°.
Αποδέκτες των εξειδικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών είναι:
οι Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις/ καταλύματα
οι Επιχειρήσεις εστίασης
τα Τουριστικά γραφεία
οι Δραστηριότητες ενοικίασης/ εκμίσθωσης οχημάτων και σκαφών αναψυχής
το Εμπόριο τουριστικών ειδών.

Το ΠΕΙΡΑΙΩΣ TOURISM 360° βασίζεται σε έναν κύκλο 360 μοιρών που στοχεύει στην ολιστική στήριξη της τουριστικής επιχείρησης και περιλαμβάνει πέντε βασικές ενότητες.
Διαχειριστείτε την επιχείρησή σας
Παρέχεται η δυνατότητα διαχείρισης της ρευστότητας της επιχείρησης έξυπνα και αποτελεσματικά, μέσω προνομιακού λογαριασμού όψεως, τερματικών αποδοχής καρτών POS, ηλεκτρονικής τραπεζικής, καθώς και ολοκληρωμένων υπηρεσιών (όπως εισερχόμενα και εξερχόμενα εμβάσματα ή διενέργεια μισθοδοσίας) με προνομιακή τιμολόγηση.

Χρηματοδοτικές Λύσεις για την ανάπτυξη της επιχείρησή σας

Χρηματοδοτικά προγράμματα για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών ρευστότητας
Χρηματοδοτικά εργαλεία στο πλαίσιο του προγράμματος COSME, με προνομιακούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις.
Δυνατότητα έκδοσης εγγυητικών επιστολών με προνομιακή τιμολόγηση.
«Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Στήριξης» για τις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (π.χ. ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος κ.α.)

Κάντε την επιχείρησή σας πιο ανταγωνιστική
Σε συνεργασία με το yellowday, την υπηρεσία προσφορών του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς και βασικού ηλεκτρονικού καναλιού εξαργύρωσης του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow, δίνεται σε κάθε τουριστική επιχείρηση η δυνατότητα να γίνει πιο ανταγωνιστική και να επωφεληθεί χωρίς κόστος, από :
Την προβολή της επιχείρησής στα μέλη του Προγράμματος Επιβράβευσης yellow
Τη στοχευμένη επικοινωνία μέσω των προωθητικών ενεργειών της υπηρεσίας
Την άμεση είσπραξη των χρημάτων

Αποκτήστε τεχνογνωσία
Σε συνεργασία με το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας Εξέλιξη, θυγατρική του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς, παρέχονται εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα (με θεματολογία digital marketing eCommerce, project management) που βοηθούν στην αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Επίσης, παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες (όπως υποστήριξη για συμμετοχή σε προγράμματα ΕΣΠΑ, τη βράβευση με Green Key, την πιστοποίηση με Travel Life και το πρότυπο επιχειρηματικής αριστείας EFQM, καθώς και για τη δημιουργία ή ανάπτυξη κερδοφόρων e-shops), με στόχο τη βελτίωση και ενίσχυση της εικόνας αλλά και των παρεχόμενων υπηρεσιών των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου.

Εξασφαλίστε την επιχείρησή σας
Η Τράπεζα Πειραιώς, ως Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής, προτείνει σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης σχεδιασμένα από κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες για την τουριστική επιχείρηση και πιο συγκεκριμένα :
Ασφάλιση Περιουσίας
Αστική Ευθύνη Επαγγελματικού χώρου
Αστική Ευθύνη Tour Operator – Ταξιδιωτικού Πράκτορα
Άμεση Ιατρική Βοήθεια

Πρόγραμμα «COSME»
Η Τράπεζα Πειραιώς μετέχει, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, στο εγγυοδοτικό εργαλείο «COSME» που έχει ως στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον Τουρισμό αλλά και σε άλλους κλάδους, σε χρηματοδότηση με προνομιακούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις.
Το συνολικό ύψος της υφιστάμενης συμφωνίας ανέρχεται σε 170 εκατ. ευρώ και ήδη η Τράπεζα επιδιώκει την περαιτέρω ενίσχυσή της.
Τα πλεονεκτήματα του προγράμματος COSME είναι:
η παροχή ρευστότητας με μειωμένες εξασφαλίσεις, καθώς διατίθεται η εγγύηση του προγράμματος COSME στο 50% της χρηματοδότησης,
η ευνοϊκή τιμολόγηση,
τα εξειδικευμένα χρηματοδοτικά προϊόντα, που ανταποκρίνονται με τον καλύτερο τρόπο στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης όπως:
COSME Πειραιώς Επιχειρείν για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης και την υλοποίηση επενδύσεων (ύψος χρηματοδότησης €15.000 – €750.000)
COSME Πειραιώς Επιχειρείν Ανοικτό POS για την κάλυψη αναγκών ρευστότητας έναντι μελλοντικών απαιτήσεων από πωλήσεις μέσω POS (ύψος χρηματοδότησης €4.000 – €300.000)

- Advertisement -