Στο Συνέδριο του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης η ΔΕΥΑΝ

- Advertisement -

Στο Συνέδριο του Ινστιτούτου Ενέργειας, (ΙΕΝΕ), που διοργανώθηκε την Πέμπτη, 24 Μαϊου 2018, στοΊδρυμα Ευγενίδου, συμμετείχε η Δ.Ε.Υ.Α.Ν.  με την παρουσία εκπροσώπων της.

- Advertisement -

 

Το θέμα του Συνεδρίου ήταν «Επενδύοντας στην Ενεργειακή Αποδοτικότητα», με εξειδικευμένο αντικείμενο, για τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν., το 6ο κατά σειρά θέμα, «Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Εξοικονόμηση Ενέργειας στην Βιομηχανία και τις Επιχειρήσεις – Καλές Πρακτικές» .

Το εξειδικευμένο αυτό θέμα, σχετίζεται με τον πλέον σημαντικό στόχο που έχει η Δ.Ε.Υ.Α.Ν. για την αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος του κόστους της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (αντλιοστάσια) , που ανέρχεται σε 1.300.000€, περίπου, κατ’ έτος .

  

Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Ν. κ. Αλέξανδρος Λυκομήτρος και ο διευθυντής κ. Χρήστος Μαστορίκος, οι οποίοι εκπροσώπησαν τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν. στο Συνέδριο, έχουν δώσει ως προτεραιότητα, την μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος με μία σειρά διαδικασιών – ενεργειών, οι οποίες είναι:

– Κατάργηση του Αντλιοστασίου του Ο.Τ.Ε., (πλέον κοστοβόρο)
– Μελέτη απόδοσης Αντλητικών Συγκροτημάτων Ναυπλίου
– Έλεγχος και καταγραφή αγωγών – συνδέσεων – εξαρτημάτων – αντλιών – δίκτυο ύδρευσης – σύστημα τη/γχου C.P.C.
– Αναβάθμιση λειτουργίας αντλιοστασίων πηγών Λέρνης – Αμυμώνης.

 

- Advertisement -