Έλεγχοι για υπολείμματα φυτοφαρμάκων σε γεωργικά προϊόντα, έτους 2017 στην Αργολίδα

- Advertisement -

Ενώ η διαδικασία των δειγματοληψιών για την φετινή χρονιά συνεχίζεται, είναι σκόπιμο να κοινοποιήσουμε τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τους ελέγχους της προηγούμενης χρονιάς (2017) και τις επισημάνσεις προς τους παραγωγούς που απορρέουν από αυτά τα αποτελέσματα.

Έχοντας ολοκληρώσει το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων για το 2017 καθώς και τους εργαστηριακούς έλεγχους και μετά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών.

- Advertisement -

Συνοπτικά, την περσινή χρονιά ακολουθώντας το πρόγραμμα ελέγχων του ΥπΑΑΤ, λήφθηκαν 56 δείγματα : 24 δείγματα λαχανικών, 26 δείγματα φρούτων, 6 δείγματα ελαιολάδου. Για μια ακόμα φορά επισημαίνουμε ότι η χρήση φυτοπροστατευτικού προϊόντος με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που αναγράφεται στην έγκριση κυκλοφορίας και στην ετικέτα δεν είναι σύννομη, έχει ως αποτέλεσμα την παρουσία υπολειμμάτων στα παραγόμενα προϊόντα και την επιβολή κυρώσεων. Σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε υπέρβαση στα Ανώτατα Επιτρεπτά Όρια Υπολειμμάτων (ΜRLs)

Αναλυτικά τα δείγματα που λήφθηκαν παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί

Πρόγραμμα Δειγματοληψιών 2017

Από τα δείγματα που ελέγχθηκαν βρέθηκε ένα (1) δείγμα ροδάκινων προέλευσης Λακωνίας, που λήφθηκε από Super market με υπολείμματα του μη εγκεκριμένου εντομοκτόνου για τα ροδάκινα dimethoate και ένα δείγμα μανταρινιών (κλημεντίνες) που λήφθηκε από συσκευαστήριο με υπολείμματα της μη εγκεκριμένης, για τα μανταρίνια, ουσίας pyraclostrobin.
Όπως κάθε χρόνο έγινε συστηματική προσπάθεια να ληφθούν δείγματα από όλους τους χώρους που οι καταναλωτές προμηθεύονται νωπά οπωροκηπευτικά και κυρίως από τις Λαϊκές αγορές του Νομού, από τα Super markets και από τα Οπωροπωλεία, όπως αναλυτικά εμφανίζεται στο διάγραμμα 1, αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής τους στη λήψη δειγμάτων. Επίσης, οι δειγματοληψίες επεκτείνονται και στα συσκευαστήρια του νομού για να διασφαλιστεί ο τομέας των εξαγωγών και να μην δυσφημίζονται τα ελληνικά προϊόντα στις αγορές του εξωτερικού.

Τέλος, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, δειγματοληψίες πραγματοποιούνται και στα βιολογικά προϊόντα,στα καταστήματα εμπορίας τους,. Έτσι λήφθηκαν δείγματα από φράουλες, ροδάκινα, κεράσια, κολοκύθια, βιολογικής παραγωγής. Όλα τα δείγματα βρέθηκαν χωρίς υπολείμματα φυτοπροστατευτικών ουσιών. Σημειώνεται ότι στους ελέγχους που διενεργήθηκαν το 2016 είχαν βρεθεί βιολογικά προϊόντα με υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων, γεγονός που αποδεικνύει την αναγκαιότητα συνέχισης των ετήσιων ελέγχων.

Μέσα από το επίσημο πρόγραμμα ελέγχων του ΥπΑΑΤ, όλες οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της χώρας πραγματοποιούν τις δειγματοληψίες που έχουν προβλεφθεί για τον κάθε νομό ανεξάρτητα από την προέλευση των προϊόντων αυτών. Οπότε προϊόντα της Αργολίδας μπορούν να ελεγχθούν στο νομό που διακινούνται. Έτσι δύο δείγματα πορτοκαλιών και ένα δείγμα βερίκοκων προέλευσης Αργολίδας που λήφθηκαν από λαϊκές αγορές της Αττικής βρέθηκαν με υπολείμματα μη εγκεκριμένων δραστικών ουσιών για την αντίστοιχη καλλιέργεια και ακολουθήθηκε η διοικητική διαδικασία της επιβολής κυρώσεων.

Επίσης το πρόγραμμα ελέγχων για το 2018 περιλαμβάνει αγγούρια αμπελόφυλλα, αρακά, αχλάδια, βερίκοκα, καρότα, μανταρίνια, μαρούλια, λάχανα, κρεμμύδια, μελιτζάνες, κολοκύθια, μήλα, λεμόνια, μπρόκολα, τομάτες, νεκταρίνια, πατάτες, πορτοκάλια, πράσα, σπανάκι, σταφύλια, φασολάκια, φράουλες, πιπεριές, πεπόνια και κεράσια, βιολογικής και συμβατικής παραγωγής, και όπως και τις προηγούμενες χρονιές έτσι και φέτος, συνεχίζονται οι έλεγχοι σε πάρα πολλά σημεία δειγματοληψίας.

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα των ελέγχων για το έτος 2017, το πρόβλημα, όπως και τα προηγούμενα χρόνια συνεχίζει να εντοπίζεται στην ύπαρξη υπολειμμάτων από γεωργικά φάρμακα με δραστικές ουσίες που δεν είναι εγκεκριμένες για την καλλιέργεια που βρέθηκαν.
Έτσι, οι καλλιεργητές θα πρέπει να τηρούν τα αναγραφόμενα στις ετικέτες των χρησιμοποιούμενων φυτοφαρμάκων, προκειμένου να παράγουν ασφαλή προϊόντα αλλά και να μη βρίσκονται σε δυσάρεστες καταστάσεις, όπως είναι η επιβολή Διοικητικών κυρώσεων (χρηματικά πρόστιμα) και επιβολή Ποινικών κυρώσεων.

Για μια ακόμη φορά τονίζουμε ότι οι παραγωγοί θα πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή :
α) Στη χρήση μόνο εγκεκριμένων, για την καλλιέργεια που το χρησιμοποιούν, φυτοφαρμάκων,
β) Να μην υπερβαίνουν τις συνιστώμενες δόσεις των γεωργικών φαρμάκων που αναγράφονται στις ετικέτες τους και οι επεμβάσεις να γίνονται την κατάλληλη στιγμή.
γ) Να μην συγκομίζουν τα προϊόντα τους σε χρονικό διάστημα μικρότερο από αυτό που αναγράφει η ετικέτα του χρησιμοποιούμενου φαρμάκου
δ) Να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις περιπτώσεις συγκαλλιέργειας και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας, ώστε να μην ψεκάζεται και να επιμολύνεται και η συγκαλλιεργούμενη καλλιέργεια
ε) Να μην χρησιμοποιούν ως μέσο ψεκασμού τη τουρμπίνα σε συγκαλλιέργειες ώστε να αποφεύγονται οι επιμολύνσεις
στ) Να αποφεύγονται οι ψεκασμοί όταν επικρατούν δυνατοί άνεμοι
ζ) Να μην ψεκάζονται με τουρμπίνα οι δύο περιφερειακές σειρές μιας καλλιέργειας ώστε να προστατεύονται οι γειτονικές καλλιέργειες.
η) Να μην καλλιεργούν σε κοντινή απόσταση μεταξύ τους κηπευτικά στα οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα ίδια φυτοφάρμακα.
θ) Να τηρούν αρχείο με τα τιμολόγια αγοράς των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που χρησιμοποιούν, τα έντυπα καταγραφής τους και τις καταγραφές στο «βιβλίο αγρού».
ι) Να ζητούν και να φυλάσσουν για ενδεχόμενο έλεγχο το έντυπο ηλεκτρονικής καταγραφής από τα καταστήματα που προμηθεύονται τα γεωργικά φάρμακα.

Τονίζεται ότι στις μέρες μας που τα διατροφικά σκάνδαλα διαδέχονται το ένα το άλλο, η ανθρώπινη υγεία και η διασφάλισή της αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Οι έλεγχοι υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων έχουν στόχο την προστασία του καταναλωτή. Ο στόχος αυτός επιβάλλει αφενός την συνειδητοποίηση του σημαντικότατου ρόλου του παραγωγού στην παραγωγή ασφαλών προϊόντων άρα και την ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων και αφετέρου την ύπαρξη συστηματικών ελέγχων στα διακινούμενα προϊόντα.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Δημήτριος Δήμου

- Advertisement -