Δήμος Άργους-Μυκηνών: Καθαρίστε τα οικόπεδά σας απο τα χόρτα

- Advertisement -

Με ανακοίνωσή του ο Δήμος Άργους-Μυκηνών, υπενθυμίζει στους ιδιοκτήτες οικοπεδικών κι ακάλυπτων χώρων πως είναι υποχρεωμένοι να προχωρήσουν στο κόψιμο των χόρτων κι άλλων ανάλογων υλικών, λόγω κινδύνου πυρκαγιάς.

- Advertisement -

 

Η ανακοίνωση του Δήμου:

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που λαμβάνει για την αποφυγή κινδύνου πυρκαγιών, ο Δήμος Άργους Μυκηνών υπενθυμίζει στους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός των ορίων των οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, ότι υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων ισχύουν και εφαρμόζονται οι διοικητικές (αυτεπάγγελτος καθαρισμός από το Δήμο και επιβολή προστίμου) και ποινικές κυρώσεις όπως προβλέπει η 4/2012 Πυροσβεστική διάταξη (ΦΕΚ 1346/Β΄/25-04-2012) και ο Ν.3852/10, άρθρο 94, παρ. 1.26.

Επειδή εφέτος κίνδυνος πυρκαγιάς είναι αυξημένος, ο Δήμος Άργους Μυκηνών προσβλέπει στην κατανόηση και στη συνεργασία όλων προκειμένου να μην κινδυνεύσουν ζωές και    περιουσίες, αλλά και προκειμένου να αποφευχθούν τα πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις που συνεπάγεται ο αυτεπάγγελτος καθαρισμός των παραπάνω χώρων από το Δήμο.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων  στο τηλέφωνο 2751 3 60748 .

- Advertisement -