Δευτέρα, 27 Μαρτίου, 2023
ΑρχικήΑΡΓΟΛΙΔΑΑΡΓΟΝΑΥΠΛΙΑΝΑΥΠΛΙΟ: Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς...

ΝΑΥΠΛΙΟ: Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ναυπλιέων Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν.» ανακοινώνει ότι από την Τρίτη 29 Μαιου 2018 έως και Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018,

θα δέχεται αιτήσεις εγγραφών και επανεγγραφών για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Νομικού Προσώπου , σχολικού έτους 2018-2019 , στο γραφείο της διεύθυνσης επί της οδού Ηρακλέους 6 στο Ναύπλιο, καθημερινά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από 09:00 έως 13:00.

ΑΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1. Αίτηση ( προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου).

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

3. Βεβαίωση παιδιάτρου για την σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού: α) αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια.

β) αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης Mantoux .

4. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος των γονέων για το φορολογικό έτος 2017.

5. Βεβαίωση εργασίας τελευταίου μήνα από τον εργοδότη και των δύο γονέων.

6. Αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού Δ.Ε.Η. ή Ο.Τ.Ε. ή συμφωνητικό μίσθωσης για την ακριβή διεύθυνση κατοικίας.

7. Για την εγγραφή παιδιού αλλοδαπών γονέων στους Σταθμούς, εκτός των αναφερομένων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας (επικυρωμένη), όπως αυτή αποδεικνύεται.

8. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά εγγραφής (για ειδικές περιπτώσεις) α. Βεβαίωση Σχολής εάν οι γονείς είναι φοιτητές ή σπουδαστές.

β. Βεβαίωση από τον στρατό, εάν ο γονέας είναι στρατιώτης. γ . Σχετική ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντος γονέα, εάν το παιδί είναι ορφανό. δ. Βεβαίωση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση του Οικείου

Ασφαλιστικού Φορέα ένα υπάρχει στην οικογένεια άτομο με ειδικές ανάγκες (γονείς, παιδιά) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. ε. Εάν οι γονείς είναι διαζευγμένοι ή εν διαστάσει, βεβαίωση επιμέλειας ή υπεύθυνη δήλωση από τον γονέα που έχει αναλάβει την φροντίδα του παιδιού, διαζευκτήριο ή αίτηση αγωγής.

στ. Για ειδικές περιπτώσεις, η βεβαίωση υγείας του παιδιού θα συνοδεύεται και από έκθεση του Αναπτυξιολόγου ή Παιδονευρολόγου(Δημόσιου φορέα ή Ασφαλιστικού Οργανισμού), για την δυνατότητα ένταξης του παιδιού στο κοινό πλαίσιο λειτουργίας του παιδικού σταθμού.

Για περισσότερες πληροφορίες στο Γραφείο της Διευθύντριας του Ν.Π. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Ναυπλιέων Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν.» Καλούδη Μαρία επί της οδού Ηρακλέους 6 στο Ναύπλιο, τηλέφωνο 2752023353 , 2752023352.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν.

ΜΠΑΚΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 2018-2019

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 2018-2019

ΑΛΛΑ ΑΡΘΡΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΡΟΗ