Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της “ΈΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ” του ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

- Advertisement -

Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της “ΈΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ” του ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΚΩΣΤΟΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΈΛΙΑ
ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΟΣ:  ΝΟΝΗ ΑΝΤΖΕΛΑ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΒΑΜΒΑΚΑ ΒΟΎΛΑ
ΙΔ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΝΟΝΗ ΠΈΓΚΥ
ΤΑΜΊΑΣ:  ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΊΑ
ΜΈΛΟΣ Ά:  ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΧΡΉΣΤΟΣ
ΜΈΛΟΣ Β :  ΝΤΟΥΦΕΞΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

- Advertisement -

ΚΑΛΗ ΘΗΤΕΊΑ…..

- Advertisement -