Με 14 θέματα συνεδριάζει την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο Επιδαύρου

- Advertisement -

Συνεδριάζει αυτή την Παρασκευή το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Επιδαύρου, στις 19.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Επιδαύρου (ισόγειο Δημαρχείου), με 14 θέματα προς συζήτηση κι αποφάσεις.

- Advertisement -

 

Μεταξύ των θεμάτων, η σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Επιδαύρου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.Αποδοχή επιχορήγησης 26.270,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για λειτουργικές δαπάνες σχολείων [β΄ κατανομή 2018].

2.Αποδοχή επιχορήγησης 2.835,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για καταβολή μισθωμάτων σχολικών μονάδων.

3.Αποδέσμευση ποσού 48.790,96 € από τα έκτακτα ειδικευμένα, λόγω εξόφλησης των δαπανών από ίδια έσοδα, με τροποποίηση του προϋπολογισμού.

4.Αποδοχή δαπανών από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις της ΔΗΚΕΠΕΠ, ως καθολικός διάδοχος των υποχρεώσεων.

5.Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018.

6.Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως δικαιούχων αποζημίωσης για την συμμετοχή σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

7.Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών.

8.Παράταση συμφωνητικού μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του Β΄ Νηπιαγωγείου Λυγουριού.

9.Προγραμματισμός μουσικών εκδηλώσεων Δήμου Επιδαύρου

10.Περί ορισμού ενός αιρετού εκπροσώπου του Δήμου Επιδαύρου, ως μέλους, σε επιτροπή του Αγροτικού Κτηνιατρείου Άργους για την Ελληνική 2 εκτίμηση της εν ζωή αξίας ζώων δικαιοδοσίας του Δήμου που σφάζονται ή θανατώνονται λόγω μεταδοτικών νοσημάτων.

11.Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Επιδαύρου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ.

12.Δευτερεύοντα δίκτυα του έργου επέκτασης του Αναβάλου στον Δήμο Επιδαύρου.

13.Συζήτηση για το νομοσχέδιο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ.

14.Συζήτηση αιτήματος πολιτών για την εφαρμογή προγράμματος προστασίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

- Advertisement -