Ενημέρωση αγροτών για αντιπαγετική-αντιχαλαζική προστασία

- Advertisement -

Ενημερωτική ημερίδα για το πρόγραμμα που αφορά την αντιχαλαζική-αντιβρόχινη-αντιπαγετική προστασία των καλλιεργειών, θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη  29/5   και ώρα 18.00’ στην Αργολίδα. 

- Advertisement -

 

Η ημερίδα αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο δημοσιοποίησης της πρόσκλησης ενδιαφέροντος για το Υπομέτρο 5.1 «Επενδύσεις σε προληπτικά μέτρα που σκοπεύουν στη μείωση των δυσμενών επιπτώσεων πιθανών φυσικών φαινομένων, δυσμενών καιρικών συνθηκών και καταστροφικών συμβάντων»,   την Τριτη  29/5   και ώρα 18.00’, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Π.Ε. Αργολίδος (Περιφερειακή οδός Ναυπλίου – Νέας Κίου, Διοικητήριο Π.Ε. Αργολίδος, Κτήριο Β΄) .

Το καθεστώς ενισχύσεων «Επενδύσεις ενεργητικής προστασίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» στόχο έχει να στηρίξει την ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων από τον παγετό, το χαλάζι και τη βροχή μέσω της παροχής δημόσιας Οικονομικής στήριξης (ενίσχυσης) για την υλοποίηση επενδύσεων ενεργητικής προστασίας ώστε να επιτραπεί στις εκμεταλλεύσεις να διατηρήσουν τα επίπεδα ποιότητας και εμπορευσιμότητας των προϊόντων τους και συνεπώς τη θέση τους στην αγορά.

Στο πλαίσιο του στρατηγικού προγραμματισμού του ΠΑΑ το καθεστώς συμβάλλει στην προτεραιότητα για την Αγροτική Ανάπτυξη «Προώθηση της οργάνωσης της αλυσίδας τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης της μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων καθώς και της ευζωίας των ζώων και της διαχείρισης κινδύνων στη γεωργία» και στην περιοχή εστίασης «Στήριξη της διαχείρισης και πρόληψης κινδύνων στη γεωργική εκμετάλλευση».

Η στήριξη παρέχεται στο δικαιούχο απολογιστικά με τη μορφή επιχορήγησης κεφαλαίου και το ύψος της υπολογίζεται ως ποσοστό επί των επιλέξιμων δαπανών και δύναται να συνδυαστεί με χρηματοδοτικά εργαλεία. Επίσης, είναι δυνατή η χορήγηση προκαταβολής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας.

 

- Advertisement -