Ποδηλατάδα στο Άργος από τον Αργολικό Σύλλογο Οχημάτων Εποχής (ΑΡ.Σ.Ο.Ε)

- Advertisement -

Ποδηλατάδα από την Πλατεία Αγίου Πέτρου Άργους με φανταστική διαδρομή και τερματισμό πλατεία Κουρτακι

διοργανώνει ο Αργολικός Σύλλογος Οχημάτων Εποχής (ΑΡ.Σ.Ο.Ε) την Κυριακή 27-5-2018 ώρα 10.00.

- Advertisement -

 

- Advertisement -