Πειραματικά Σχολεία: Εκατοντάδες αιτήσεις για λίγες θέσεις

- Advertisement -

Εκατοντάδες είναι οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στα πειραματικά Γυμνάσια και Λύκειο για την σχολική χρονιά 2018 – 2019.

- Advertisement -

 

Για το Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων έχουν κατατεθεί 859 υποψηφιότητες για 78 θέσεις, ενώ στο Λύκειο Αναβρύτων υπάρχουν 298 υποψήφιοι για 104 θέσεις. Παρόμοια εικόνα παρουσιάζουν και άλλα πρότυπα σχολεία, όπως το Βαρβάκειο Γυμνάσιο, όπου 781 υποψήφιοι διεκδικούν 96 θέσεις, η Ευαγγελική Σχολή της Νέας Σμύρνης με 680 υποψηφίους για 78 θέσεις και το Πρότυπο Γυμνάσιο της Ιωνιδείου Σχολής, με 670 υποψηφίους για 108 θέσεις.

Η εισαγωγή όλων των μαθητών/τριών στην Α’ τάξη των Προτύπων Γυμνασίων θα γίνει με γραπτή δοκιμασία, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε όλα τα Πρότυπα Γυμνάσια την Πέμπτη 21 Ιουνίου. 

Η επιλογή των μαθητών/τριών στα Πειραματικά Νηπιαγωγεία θα γίνει με κλήρωση. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς και κηδεμόνες για την εισαγωγή των νηπίων στις υπό πλήρωση θέσεις νηπιαγωγείου που έχουν εγκριθεί από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. όφειλαν να έχουν υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. https://www.iep.edu.gr/pps/ . Οι καταστάσεις των υποψηφίων μαθητών/τριών θα αναρτηθούν υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα και προαιρετικά στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Μέχρι τις 24 Μαΐου, οι γονείς και κηδεμόνες θα πρέπει να ελέγξουν με προσοχή τα στοιχεία των υποψηφίων, όπως αυτά αναρτήθηκαν στις καταστάσεις και στην περίπτωση κάποιου λάθους να προσέλθουν στο Σχολείο για να ζητήσουν τη διόρθωσή του.

Αν αντίθετα ο συνολικός αριθμός των υποψηφίων μαθητών και μαθητριών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των προβλεπόμενων θέσεων, επιλέγονται με κλήρωση (γενική και ειδικές), σε ίσο αριθμό από κάθε φύλο, όσοι μαθητές ή μαθήτριες απαιτούνται για την πλήρωση οπωσδήποτε όλων των θέσεων. Η κλήρωση θα διεξαχθεί την Πέμπτη 31 Μαΐου 2018 μέσα στο οικείο διδακτήριο και ενώπιον των ενδιαφερομένων γονέων, από τριμελή επιτροπή γονέων, που ορίζεται από τους ίδιους.

Κλήρωση θα διενεργηθεί για τη συμπλήρωση τυχόν κενών θέσεων και μόνο στο Πειραματικό Δημοτικό. Αν το Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο δεν συνδέεται με Πειραματικό Νηπιαγωγείο, η εισαγωγή των μαθητών/τριών θα γίνει αποκλειστικά με κλήρωση.

- Advertisement -