Ψηφιακό σύστημα για την προβολή του ελληνικού τουρισμού το 2019

- Advertisement -

Την εισαγωγή σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων στην άσκηση της τουριστικής πολιτικής, με στόχο την ανάπτυξη του τουρισμού και την προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό, επιδιώκουν τα συναρμόδια Υπουργεία Τουρισμού και Ψηφιακής Πολιτικής.

- Advertisement -

 

Τα δύο Υπουργεία υπέγραψαν σχετικό μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο αποτελεί τη βάση υλοποίησης τεσσάρων κεντρικών δράσεων. Μία εξ αυτών προβλέπει τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού οικοσυστήματος προβολής και προώθησης του ελληνικού τουρισμού. Επίκεντρο του οικοσυστήματος θα είναι η νέα διαδραστική ηλεκτρονική πύλη Visit Greece, η οποία θα συγκεντρώσει το σύνολο της πληροφορίας που αναζητά ο επισκέπτης για τον προορισμό “Ελλάδα” σε ένα μόνο σημείο. Η πύλη θα εμπλουτιστεί με νέες τεχνολογίες προβολής εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας (VR/AR) και βίντεο 360ο, ως μετεξέλιξη του υφιστάμενου δικτυακού τόπου του ΕΟΤ, www.Visitgreece.gr, σε μια πύλη, σε ένα ψηφιακό οικοσύστημα, που θα αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας. Αυτό θα το επιτυγχάνει μέσα από εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας, εικονικής πραγματικότητας, 3D και 4D.

Το ψηφιακό αυτό οικοσύστημα εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμο το 2019. 
Σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό, μέσω της νέας πύλης του Visit Greece, ο υποψήφιος τουρίστας θα μπορεί να γνωρίσει την Ελλάδα, τα μέρη που επιθυμεί να επισκεφτεί, τις προσφερόμενες υπηρεσίες του εκάστοτε προορισμού, τις υφιστάμενες αεροπορικές συνδέσεις, ενώ θα μπορεί να αγοράσει και τα εισιτήρια για τα μουσεία, τα μέσα μεταφοράς. Η καινοτομία του ψηφιακού αυτού οικοσυστήματος, έγκειται στο ότι όλοι οι δικτυακοί τόποι, δήμων, περιφερειών, θα μπορούν να τροφοδοτούν με δικό τους περιεχόμενο τη “διαδικτυακή πύλη”, αφού η χρήση των σύγχρονων εργαλείων τεχνολογίας. Ουσιαστικά, θα πρόκειται για έναν ψηφιακό χάρτη που θα αποτυπώνει τις ομορφιές της Ελλάδας.

Συνολικά, η “Πύλη” θα προσφέρει 25 νέες υπηρεσίες, που σύντομα θα ανακοινωθούν, ενώ ειδική έμφαση θα δίνεται και στην τουριστική εκπαίδευση. Εξειδικεύοντας αυτές, ξεχωρίζει και η υλοποίηση ενός ψηφιακού παιχνιδιού, με στόχο την ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου, αλλά και της φυσικής ομορφιάς της Ελλάδας, που θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν οι μικροί και όχι μόνο επισκέπτες μας.

Πακέτο δράσεων
Οι άλλες τρεις δράσεις, που προβλέπονται στο μνημόνιο συνεργασίας, αφορούν το ριζικό ψηφιακό μετασχηματισμό των παρεχόμενων υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ προς πολίτες, επιχειρήσεις και επισκέπτες.

Η τρίτη δράση σχετίζεται με την ψηφιακή αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης.

Η τέταρτη αφορά τη χρήση σύγχρονων εργαλείων για τη συγκέντρωση και επεξεργασία ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων για τον τουρισμό, απαραιτήτων για την αποτύπωση της συμβολής του κλάδου στην εθνική οικονομία, τη χάραξη μακροπρόθεσμων πολιτικών και τη στοχευμένη προώθηση της Ελλάδας.

 

 

- Advertisement -