Ε.Ε.: Αναβάθμιση του συστήματος πληροφοριών για θεωρήσεις βίζας

- Advertisement -

Την αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων ενεργοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να θωρακίσει τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης. Η Επιτροπή πρότεινε, την αναβάθμιση του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS), δηλαδή της βάσης δεδομένων, που περιέχει πληροφορίες σχετικές με τα πρόσωπα που υποβάλλουν αίτηση για θεώρηση Σένγκεν.

- Advertisement -

 

Στόχος είναι η καλύτερη αντιμετώπιση των εξελισσόμενων προκλήσεων στον τομέα της ασφάλειας και της μετανάστευσης και η βελτίωση της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε.

Οι προτεινόμενες αλλαγές θα καταστήσουν δυνατή τη διενέργεια πιο διεξοδικών ελέγχων του ιστορικού των αιτούντων θεώρηση, θα καλύψουν τα κενά πληροφόρησης και θα εξασφαλίσουν πλήρη διαλειτουργικότητα με άλλες βάσεις δεδομένων σε επίπεδο Ε.Ε.

Το VIS είναι βάση δεδομένων της Ε.Ε., που συνδέει τους συνοριοφύλακες στα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε. με τα προξενεία των κρατών – μελών σε όλον τον κόσμο. Παρέχει στις Αρχές, που εκδίδουν τις θεωρήσεις, βασικές πληροφορίες σχετικά με τους αιτούντες θεώρηση Σένγκεν βραχείας διαμονής, ενώ επιτρέπει στους συνοριοφύλακες να εντοπίζουν τους ταξιδιώτες, που ενδέχεται να συνιστούν κίνδυνο για την ασφάλεια.

Με την προτεινόμενη αναβάθμιση, όλες οι αιτήσεις θεώρησης, που έχουν καταγραφεί στο VIS, θα διασταυρώνονται, πλέον, αυτόματα με όλα τα συστήματα πληροφοριών της Ε.Ε. στον τομέα της ασφάλειας και της μετανάστευσης: το νεοσύστατο Σύστημα Εισόδου – Εξόδου, το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών Ποινικού Μητρώου, μέσω ενιαίας διαδικτυακής πύλης αναζήτησης. Η υποχρεωτική διασταύρωση θα ανιχνεύει τους αιτούντες που χρησιμοποιούν πολλαπλές ταυτότητες και θα εντοπίζει τα άτομα, που συνιστούν απειλή στον τομέα της ασφάλειας ή της παράτυπης μετανάστευσης.
Επίσης, στο εξής θα περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων αντίγραφα των ταξιδιωτικών εγγράφων του αιτούντος θεώρηση. Το μέτρο θα διευκολύνει την ταυτοποίηση και την επανεισδοχή των παράτυπων μεταναστών, που δεν διαθέτουν επίσημα έγγραφα.

Οι αρχές επιβολής του νόμου θα αποκτήσουν, επίσης, πρόσβαση στο VIS για την αναζήτηση ή τον εντοπισμό τόσο ατόμων που έχουν εξαφανιστεί ή απαχθεί, όσο και θυμάτων εμπορίας ανθρώπων.

 

 

- Advertisement -