Τα 25 μέλη της νέας Επιτροπής του Επιμελητηρίου Αργολίδας για τον Τουρισμό

- Advertisement -

Ανακοινώθηκαν σήμερα τα 25 ονόματα των μελών της Επιτροπής Τουρισμού του Επιμελητηρίου Αργολίδας που θα επιφορτιστούν με το έργο της προώθησης του τουριστικού προϊόντος της Αργολίδας.

- Advertisement -

Η ανακοίνωση του προέδρου της Επιτροπής Τουρισμού κ. Παναγιώτη Ψυχογυιού είναι η ακόλουθη:

Σε συνέχεια της απόφασης για την δημιουργία «Επιτροπής Τουρισμού του Επιμελητηρίου Αργολίδας» και κατόπιν των ενεργειών μας σας ενημερώνουμε ότι απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

 

Η βούληση και η κατεύθυνση ήταν η επιτροπή να απαρτίζεται από θεσμικούς παράγοντες, επιχειρήσεις και στελέχη που ασχολούνται με τον τουρισμό και συναφή επαγγέλματα από όλη την Αργολίδα.

Η πρώτη συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κατά το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.

Ευχαριστούμε για την άμεση ανταπόκριση.

Για την Επιτροπή Τουρισμού 
του Επιμελητηρίου Αργολίδας

Ο Πρόεδρος
Παναγιώτης Ψυχογυιός

- Advertisement -