Μέχρι 31 Μαϊου οι εγγραφές στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Ναυπλίου

- Advertisement -

Έως την 31η Μαΐου 2018 και ώρα 14:00 θα μπορούν οι κηδεμόνες των μαθητών να υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής – Δήλωση Προτίμησης» για το σχολικό έτος 2018-2019 στις τάξεις Α, Β και Γ ΕΠΑΛ μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

- Advertisement -

 

Για την είσοδο στην εφαρμογή e–εγγραφές, είναι απαραίτητοι οι κωδικοί ΓΓΠΣ (taxis) του κηδεμόνα που έχει δηλωθεί στο σχολείο φοίτησης του μαθητή και έχει καταχωρηθεί  στο Πληροφοριακό Σύστημα Myschool.

Προσοχή: Σε περίπτωση που τα στοιχεία του κηδεμόνα που θα κάνει την εγγραφή με κωδικούς taxis δεν ταυτίζονται με τα στοιχεία του κηδεμόνα που έχουν δηλωθεί στο σχολείο, θα πρέπει οι κηδεμόνες να μεταβούν στο σχολείο φοίτησης του μαθητή και να μεταβάλουν τα στοιχεία τους ώστε να μπορέσουν να υποβάλλουν την «Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής – Δήλωση Προτίμησης».

Για τους κηδεμόνες που δεν είναι εξοικειωμένοι με τους Η/Υ, στο 1ο ΕΠΑ.Λ. Ναυπλίου θα λειτουργεί καθημερινά από 09:00 μέχρι 13:00 αίθουσα με υπολογιστές, όπου οι κηδεμόνες, με τη βοήθεια καθηγητών του σχολείου, μπορούν να κάνουν την ηλεκτρονική δήλωση.

Κατά την υποβολή της Ηλεκτρονικής Αίτησης εγγραφής –Δήλωσης προτίμησης  καταχωρούνται στοιχεία όπως:

  1. Τα ατομικά στοιχεία του κηδεμόνα
  2. Το e–mail του κηδεμόνα ή του/της ενήλικου/ης μαθητή/τριας
  3. Τα ατομικά στοιχεία του/της μαθητή/τριας
  4. Ο Αριθμός Μητρώου (Α.Μ.) μαθητή/τριας (ο οποίος αναγράφεται στον έλεγχο προόδου, στο Ατομικό Δελτίο μαθητή κλπ)
  5. Η τάξη την οποία ολοκλήρωσαν οι μαθητές/τριες, το σχολείο προέλευσης και το τελευταίο έτος φοίτησης
  6. Η επιλογή έως τριών (3) ΕΠΑ.Λ για το επόμενο σχολικό έτος.
  7. Η επιλογήγια εγγραφή στην Α’ Τάξη ή στον τομέα της Β’ Τάξης ή στην ειδικότητα της Γ’ Τάξης του ΕΠΑ.Λ.

Μετά την οριστική κατάταξή τους σε συγκεκριμένο ΓΕ.Λ.-ΕΠΑ.Λ. οι ενδιαφερόμενοι/ες θα ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://e- eggrafes.minedu.gov.gr

και οφείλουν να παρουσιαστούν για την οριστική εγγραφή προσκομίζοντας όσα δικαιολογητικά απαιτούνται από την 20η έως την 29η Ιουνίου 2018.

Οι κηδεμόνες που συναντούν δυσκολία στη συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων στην εφαρμογή (e–εγγραφές) μπορούν να απευθύνονται:

  • τηλεφωνικά στο Help Desk της εφαρμογής ή
  • στο email [email protected](για τα ΕΠΑ.Λ.) ή
  • στην πλησιέστερη σχολική μονάδα της κατοικίας τους και τις ώρες λειτουργίας της.
- Advertisement -