Ζητούν διαβούλευση για το θέμα της διαιτησίας ΣΕΒ και ΣΕΤΕ

- Advertisement -

Τη διεξαγωγή ουσιαστικής και επαρκούς διαβούλευσης με τους θεσμικούς κοινωνικούς εταίρους για το θέμα της διαιτησίας ζητούν από την υπουργό Εργασίας Εφη Αχτσιόγλου οι πρόεδροι του ΣΕΒ Θ. Φέσσας και του ΣΕΤΕ Γ. Ρέτσος.

- Advertisement -

 

Στην επιστολή που έστειλαν από κοινού ο ΣΕΒ και ο ΣΕΤΕ προς την υπουργό, σχετικά με την υποχρεωτική διαιτησία και ειδικότερα σχετικά με τη νομική μελέτη που βάσει των δεσμεύσεων προς τους δανειστές θα αποτελέσει το αντικείμενο διαλόγου με στόχο την επανεξέταση του θέματος, επισημαίνουν ότι η διαιτησία είναι ένα εξαιρετικής σημασίας ζήτημα για τα μέλη των οργανώσεών τους. Για τον λόγο αυτό θεωρούν ότι δεν έχει διενεργηθεί επαρκής διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους επί του κρίσιμου ζητήματος της υποχρεωτικής διαιτησίας.

Παράλληλα, τονίζουν πως το περιορισμένο χρονικό διάστημα για την παρουσίαση των τεκμηριωμένων θέσεώς τους επί της μελέτης δεν συνάδει με τις βασικές αρχές της τριμερούς διαβούλευσης, όπως ορίζονται από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας.

ΣΕΒ και ΣΕΤΕ σημειώνουν πως στη μελέτη δεν γίνεται αναφορά στις θέσεις των οργάνων του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας (ILO) σχετικά με τον ρόλο της υποχρεωτικής διαιτησίας στην ελευθερία των συλλογικών διαπραγματεύσεων, ενώ αγνοούνται οι προβλέψεις του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη του 1996, που επικύρωσε η χώρα μας με τον Ν. 4359/2016, και ειδικότερα το δικαίωμα της συλλογικής διαπραγμάτευσης (θέμα διαιτησίας).

Υπογραμμίζουν τη βασική τους θέση ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 2307/2014 απόφαση του ΣτΕ, η υποχρεωτική διαιτησία έχει επικουρικό χαρακτήρα σε σχέση με τη συλλογική σύμβαση εργασίας.

 

- Advertisement -

________________