Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπλιέων

- Advertisement -

Συνεδριάζει Τρίτη 8 Μαϊου και ώρα 13:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπλιέων, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου. 

 Τα θέματα   της  ημερήσιας διάταξης είναι:

- Advertisement -

 

1ο θέμα: Περί ορισμού δικηγόρου.

2ο θέμα: Περί ανάκλησης των αρ.39/2018, 40/2018 και 48/2018 αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής.

3ο θέμα: Περί έγκρισης διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικ.έτους 2018.

4ο θέμα: Περί έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη μετεγκατάσταση του κοινωνικού ιατρείου και των λοιπών κοινωνικών δομών της Δ/νσης Υγείας Δήμου Ναυπλιέων.

 

- Advertisement -

________________